Miriam Hartveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Miriam Hartveit

Olav Thorsen, Miriam Hartveit, Jan Emil Kristoffersen, Unni Ringberg
17.08.2018
En god henvisning skal beskrive pasienten og det aktuelle problemet, men bør også inneholde en klar bestilling til spesialisthelsetjenesten. Når allmennleger henviser til spesialisthelsetjenesten,...
Olav Thorsen, Miriam Hartveit, Jan Emil Kristoffersen, Per Arne Holman
02.05.2017
Den elektroniske henvisningen brukes i dag til forespørsler, for å gi enkle beskjeder og for å stille spørsmål. Vi trenger å skille mellom henvisning for et avklart medisinsk problem, for et uavklart...
Aslak Aslaksen, Otto Brun Pedersen, Benedicte Carlsen, Miriam Hartveit
22.10.2009
I Tidsskriftet nr. 12/2009 utfordrer Hans Asbjørn Holm miljøet i Bergen til å utvikle forskning innenfor kvalitetsforbedring ( 1 ). Vi vil derfor redegjøre for de initiativ som allerede er tatt i...
Eva Biringer, Miriam Hartveit, Oddbjørn Hove, Anne Lise Kvalevaag
03.06.2010
Ved Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna har vi sidan 2003 bygd opp ein forskingsseksjon.Vi trur at erfaringane våre kan vere nyttige også for andre små helseføretak og avdelingar i...