Otto Brun Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Otto Brun Pedersen

Otto Brun Pedersen, Einar Hovlid
01.05.2008
Kollegiale nettverk for etterutdanning og fagutvikling i allmennpraksis har fått økende oppmerksomhet ( 1 ). Slike læringsnettverk (communities of practice) består av yrkesutøvere som kan være...
Aslak Aslaksen, Otto Brun Pedersen, Benedicte Carlsen, Miriam Hartveit
22.10.2009
I Tidsskriftet nr. 12/2009 utfordrer Hans Asbjørn Holm miljøet i Bergen til å utvikle forskning innenfor kvalitetsforbedring ( 1 ). Vi vil derfor redegjøre for de initiativ som allerede er tatt i...
Otto Brun Pedersen
20.01.2001
Helsetilsynets utredning om koordinering av psykososialt arbeid for personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser (KPA) (1) er omtalt i Tidsskriftet nr. 17/2000 (2). Under henvisning til to...