Benedicte Carlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Benedicte Carlsen

Aslak Aslaksen, Otto Brun Pedersen, Benedicte Carlsen, Miriam Hartveit
22.10.2009
I Tidsskriftet nr. 12/2009 utfordrer Hans Asbjørn Holm miljøet i Bergen til å utvikle forskning innenfor kvalitetsforbedring ( 1 ). Vi vil derfor redegjøre for de initiativ som allerede er tatt i...
Benedicte Carlsen
15.05.2003
Allmennpraktikernes holdning til fastlegeordningen i forkant av innføringen var relativt positiv. I Aplfs uravstemning ønsket 61 % av allmennpraktikerne fastlegeordning ( 1 ), mens en undersøkelse...