()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi er enig med Odd Kildahl-Andersen at det ville ha vært interessant å få avklart prevalensen av Feltys syndrom blant våre pasienter med storcellet granulær lymfocytt-leukemi. Hos 11 av våre pasienter var det godt dokumentert at de også hadde revmatoid artritt, men vi hadde begrenset tilgang til journaldokumentasjon for flere av pasientene som inngikk i materialet. Vi kan derfor ikke utelukke at flere enn disse 11 pasientene hadde revmatoid artritt. Pga. mangelfull journaldokumentasjon (pasienter som ikke hadde vært til klinisk undersøkelse ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet) kan vi heller ikke si med sikkerhet hvor mange av våre pasienter som hadde granulocytopeni, revmatoid artritt og splenomegali. Så vidt vi kjenner til hadde ingen av pasientene eksplisitt fått stilt diagnosen Feltys syndrom, men det er åpenbart at noen av pasientene tilfredsstilte de diagnostiske kriteriene for det sykdomsbildet.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media