Storcellet granulær lymfocytt-leukemi

Odd Kildahl-Andersen Om forfatteren
Artikkel

I en interessant og oversiktlig artikkel i Tidsskriftet nr. 11/2009 påviste Silje Michalsen og medarbeidere at 21 % av pasientene med storcellet granulær lymfocytt-leukemi hadde revmatoid artritt. Revmatoid artritt er den hyppigste komorbiditeten man finner ved denne leukemiformen (1). Ti pasienter hadde splenomegali ved diagnosetidspunktet og åtte pasienter var splenektomert før diagnosen storcellet granulær lymfocytt-leukemi ble stilt. Indikasjonene for gjennomført splenektomi var uklar. Det ville være interessant å vite forekomsten av revmatoid artritt hos disse 18 pasientene, og om noen av dem tidligere hadde fått diagnosen Feltys syndrom, en triade bestående av revmatoid artritt, leukopeni (nøytropeni) og varierende grad av splenomegali (2). Splenektomi har tidligere vært behandling for syndromet, men er vel blitt erstattet av medikamentell behandling (3). Selv om skillet mellom storcellet granulær lymfocytt-leukemi og Feltys syndrom tidligere er kort omtalt i Tidsskriftet (4), er det ønskelig med en differensialdiagnostisk grenseoppgang på bakgrunn av nyere kunnskap.

Anbefalte artikler