Geir E. Tjønnfjord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir E. Tjønnfjord

May-Linn Fauske Andersen, Pål Andre Holme, Geir E. Tjønnfjord
06.05.2019
Blødersykdommer omfatter en rekke arvelige sykdommer med blødningstendens som den fremste kliniske manifestasjonen. Pasienter med mindre alvorlig blødersykdom blør dersom...
Finn Wisløff, Eva Marie Jacobsen, Nina Gulbrandsen, Geir E. Tjønnfjord
01.10.2018
Vår gode kollega Sigurd Liestøl døde 24. mai, 54 år gammel. Rolig, grundig og samvittighetsfull er ord som beskriver fagmannen Sigurd. Han ble uteksaminert som lege ved Universitetet i Oslo i 1989,...
Yngvar Fløisand, Lorentz Brinch, Ingunn Dybedal, Tobias Gedde-Dahl, Dag Heldal, Pål André Holme, Torstein Egeland, Geir E. Tjønnfjord
20.11.2008
Behandlingsresultatene hos barn med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er svært gode. Den sykdomsfrie langtidsoverlevelsen ligger på 75 – 80 % etter kjemoterapi ( 1 ). Resultatene hos voksne med...
Tom Børge Johannesen, Bernt Ly, Sven Ove Samuelsen, Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson
13.03.2008
Det er holdepunkter for å anta at det finnes en arvelig mekanisme i utbredelsen av kronisk lymfatisk leukemi og andre lymfoproliferative sykdommer. Innsamling og fortolkning av stamtavler over...
Sigbjørn Berentsen, Tatjana Sundic, Tor Hervig, Geir E. Tjønnfjord
05.11.2009
Når anemi ikke skyldes blødning, mangeltilstand eller er sekundær til en påvist sykdom, må man vurdere muligheten for hemolytisk anemi. Ervervet hemolyse kan skyldes autoimmunitet ( 1 , 2 ), og...
Geir E. Tjønnfjord, Silje Michaelsen, Elisabeth Schrumpf, Klaus Beiske, Anne Tierens, Vigdis Stenberg
27.08.2009
Vi er enig med Odd Kildahl-Andersen at det ville ha vært interessant å få avklart prevalensen av Feltys syndrom blant våre pasienter med storcellet granulær lymfocytt-leukemi. Hos 11 av våre...
Silje Michalsen, Elisabeth Schrumpf, Klaus Beiske, Anne Tierens, Vigdis Stenberg, Geir E. Tjønnfjord
28.05.2009
Store granulære lymfocytter (large granular lymphocytes, LGL) utgjør 10 – 15 % av lymfocyttene i blod hos friske voksne ( 1 ). De fleste (85 %) av disse lymfocyttene er CD3 – naturlige drepeceller (...
Silje Michalsen, Elisabeth Schrumpf, Klaus Beiske, Anne Tierens, Vigdis Stenberg, Geir E. Tjønnfjord
28.05.2009
Large granular lymphocytes (LGL) comprise 10 – 15 % of lymphocytes in blood in healthy adults ( 1 ). Most of these lymphocytes (85 %) are CD3 – natural killer (NK) cells and the rest are CD3 +...
Yngvar Fløisand, Lorentz Brinch, Tobias Gedde-Dahl d.y., Geir E. Tjønnfjord
18.03.2004
Kronisk lymfatisk leukemi er den formen for leukemi som forekommer hyppigst i den vestlige verden. Det dreier seg vanligvis om leukemier med B-cellefenotype. Leukemier med modne T-lymfocytter...
Hilde Fiskvik Amundsen, Asbjørg Stray-Pedersen, Geir E. Tjønnfjord, Tore G. Abrahamsen
06.03.2003
Alvorlig kronisk nøytropeni omfatter en heterogen gruppe tilstander karakterisert av at antall nøytrofile granulocytter er <  0,5  ·   10⁹/l i mer enn tre måneder. Årsaken kan være økt destruksjon...
Hilde Fiskvik Amundsen, Asbjørg Stray-Pedersen, Geir E. Tjønnfjord, Tore G. Abrahamsen
06.03.2003
Nøytrofile granulocytter utgjør normalt 50 – 70 % av sirkulerende leukocytter. Infeksjon er hovedproblemet knyttet til både de akutte (for eksempel medikamentindusert nøytropeni) og de kroniske...
Harald Holte, Sigbjørn Smeland, Anne Kirsti Blystad, Stein Kvaløy, Jens Hammerstrøm, Geir E. Tjønnfjord
10.02.2002
Det mest betydelige fremskritt i lymfombehandling de siste årene er oppnådd ved å behandle Burkitts lymfom og akutt lymfatisk B-celleleukemi (B-ALL eller L3 etter FAB-klassifikasjonen) med blokker på...
Jakob Dalgaard, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord
10.02.2002
Paroksystisk nattlig hemoglobinuri ble første gang beskrevet i 1882 av Strübing (1). Sykdommen er ervervet, og forekommer litt hyppigere hos kvinner enn hos menn. Det er ingen tendens til familiær...
Waleed Ghanima*, Dag Heldal, Geir E. Tjønnfjord
30.04.2002
Hårcelleleukemi er en sjelden kronisk lymfoproliferativ sykdom som utgjør mindre enn 5 % av alle leukemier. Sykdommen er karakterisert ved pancytopeni, splenomegali og massiv infiltrasjon av...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
02.10.2012
Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common form of leukaemia in Norway. A Norwegian study from the late 1990s indicated an incidence of almost 4/100 000 inhabitants per year, with a male-...
Geir E. Tjønnfjord, Viggo Jønsson, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen
02.10.2012
The highest incidence of CLL is found in Europe and in population groups of European extraction elsewhere in the world ( 1 ). A low incidence is seen in South and East Asia, particularly among the...
Kari Lenita Falck Moore, Odd Kildahl-Andersen, Randi Kildahl-Andersen, Geir E. Tjønnfjord
22.01.2013
A woman in her fifties had been suffering for many years from iron deficiency anaemia as a result of unexplained heavy urinary iron loss ( 1 ). She had been receiving blood transfusions and...
Waleed Ghanima, Pål André Holme, Geir E. Tjønnfjord
04.11.2010
Immunologisk trombocytopeni (ITP), tidligere benevnt «idiopatisk trombocytopenisk purpura», er trombocytopeni forårsaket av immunmediert destruksjon av trombocyttene. Trombocytopenien medfører ofte,...
Lise Sofie H. Nissen-Meyer, Geir E. Tjønnfjord, Elzbieta Golebiowska, Jens Kjeldsen-Kragh, Çiğdem Akalın Akkök
16.06.2015
The rare disease paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) has an estimated incidence of 1.3 cases per million population per year ( 1 ). Patients are classified as either classic PNH (without other...
Ole Petter F. Clausen, Gøril Olsen, Geir E. Tjønnfjord
20.02.2000
I midten av 1960-årene ble en helt ny metodologi for kvantitative cellemålinger utviklet samtidig og uavhengig i USA og Tyskland, nemlig væskestrømscytometri (1, 2). Denne metoden baserer seg på...