Leiv Arne Rosseland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leiv Arne Rosseland

Siv Hestenes, Siv Cathrine Høymork, Beate Fossum Løland, Gro Nylander, Harald Breivik, Leiv Arne Rosseland
09.10.2008
Kvinner som skal forløses med keisersnitt, er bekymret for smertene ( 1 ). Smerter etter kirurgi er fortsatt et betydelig helseproblem ( 2 ). Pasienters og helsepersonells frykt for bivirkninger kan...
Siv Hestenes, Beate Fossum Løland, Gro Nylander, Leiv Arne Rosseland, Siv Høymork, Harald Breivik
14.05.2009
Vi takker Per Bredmose for et berettiget spørsmål. Det gir oss mulighet til å oppklare et punkt i vår artikkel om smertelindring etter keisersnitt ( 1 ). Alle opioider, også fentanyl, er fettløselige...
Leiv Arne Rosseland, Audun Stubhaug, Harald Breivik, Per Christian Medby, Helge Holst Larsen
10.04.2002
Urinretensjon som postoperativ komplikasjon forekommer med ulik hyppighet, avhengig av pasientens kjønn, alder, type kirurgisk inngrep og anamnestiske opplysninger om vannlatningsbesvær (1)...
Leiv Arne Rosseland, Jon Henrik Laake, Bjørn Magne Winnem
30.01.2002
Omsorgen for pasienter ved livets slutt stiller store krav til legers etiske skjønn. Innen intensivmedisin kan etisk vanskelige valgsituasjoner representere en vesentlig utfordring. I etiske regler...
Elin Bjørnestad, Leiv Arne Rosseland
08.04.2010
Forekomsten av keisersnitt har økt betydelig gjennom de senere år. I Norge forløses 12 – 20 % av de gravide med keisersnitt. Generell anestesi var den vanligste anestesiteknikken frem til midten av...
Leiv Arne Rosseland
18.03.2011
Shaw, Ian Kumar, Chandra Dodds, Chris Oxford textbook of anaesthesia for oral and maxillofacial surgery 337 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-956421-7...