Inge Kjønniksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Inge Kjønniksen

Svein Haavik,, Anne Marie Horn,, Kari Svane Mellbye,, Inge Kjønniksen,, Anne Gerd Granås, Svein Haavik, Anne Mari Horn, Kari Svane Mellbye, Inge Kjønniksen, Anne Gerd Granås
03.04.2008
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 296 – 8. Etter at denne artikkelen ble publisert i Tidsskriftet nr. 3/2006, oppdaget vi flere feil i artikkelens tabell 3. Ved en nærmere analyse av originaldataene...
Svein Haavik, Anne Marie Horn, Kari Svane Mellbye, Inge Kjønniksen, Anne Gerd Granås
26.01.2006
Vurdering og ekspedisjon av resepter er en av hovedoppgavene til apotekfarmasøytene ( 1 ). Farmasøytens rolle er å sikre at riktig legemiddel blir utlevert til rett pasient, at doseringen er rimelig...
Inge Kjønniksen, Leidulf Segadal, Asbjørn Haugsbø, Ragnar Hotvedt, Trond Jacobsen, Ivar Sønbø Kristiansen, Lars Nordsletten, Valbjørg G. Søndenaa
20.02.2002
Sykehusinfeksjoner er en belastning for pasientene og en vesentlig kostnadsdrivende faktor i sykehus, og representerer årlig mange ekstra liggedøgn (1). En viktig undergruppe av sykehusinfeksjonene...
Bjørn Magnæs, Inge Kjønniksen, Reidar Dullerud, Oliver Grundnes, Øistein Haagensen, Aage Indahl, Anne Elisabeth Ljunggren, Even Lærum, Øystein Nygaard, Rolf Salvesen
10.03.2002
Ryggsykdommer er en av de største sykdomsgruppene i Norge, både når det gjelder antall pasienter, sykmelding og uføretrygd. Ca. 8 % av den voksne befolkningen angir å ha ryggplager daglig, og 60 – 80...
Inge Kjønniksen, Morten Lindbæk, Anne Gerd Granås
16.06.2005
Generisk substitusjon eller generisk legemiddelbytte ble innført i Norge i 2001. Ordningen innebærer at pasienten får utlevert et legemiddel med samme virkestoff, i samme form og med samme styrke som...