Svein Haavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Haavik

Svein Haavik,, Anne Marie Horn,, Kari Svane Mellbye,, Inge Kjønniksen,, Anne Gerd Granås, Svein Haavik, Anne Mari Horn, Kari Svane Mellbye, Inge Kjønniksen, Anne Gerd Granås
03.04.2008
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 296 – 8. Etter at denne artikkelen ble publisert i Tidsskriftet nr. 3/2006, oppdaget vi flere feil i artikkelens tabell 3. Ved en nærmere analyse av originaldataene...
Svein Haavik, Anne Marie Horn, Kari Svane Mellbye, Inge Kjønniksen, Anne Gerd Granås
26.01.2006
Vurdering og ekspedisjon av resepter er en av hovedoppgavene til apotekfarmasøytene ( 1 ). Farmasøytens rolle er å sikre at riktig legemiddel blir utlevert til rett pasient, at doseringen er rimelig...