Åslaug Flo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åslaug Flo

Åslaug Flo
08.05.2018
Mai er måneden for store festligheter, og da kan det være nyttig med informasjon om drikkevarer og drikkevaner. I middelalderen var universitetet i Salerno i Sør-Italia sentrum for europeisk...
Åslaug Flo
05.03.2018
«Sykdomsbekjempelse» får i denne reklamen fra Tidsskriftet nr. 10/1939 et særdeles konkret uttrykk, sterkt preget av tidens formspråk. Midlet det reklameres for, Uliron, ble patentert i 1937, altså...
Åslaug Flo
22.01.2018
Nå i disse hoste-og-harke-tider kan man undre seg over at legevitenskapen ikke er kommet lenger og har funnet en kur mot forkjølelse. I en originalartikkel i Tidsskriftet nr. 18/1933 blir det...
Åslaug Flo
28.11.2017
Fredrik Louis Abel (1865–1941) var spesialist i øyesykdommer, men hadde mange interesser og skrev en rekke artikler, både politiske og populærmedisinske. Under gjengis bruddstykker av hans artikkel i...
Åslaug Flo
16.10.2017
«Den tid er os vistnok fjern, da «der alte Heim» (de Heim’ske pillers ophavsmand, † 1834) red rundt i sin store Berlinerpraksis, derunder standset op utenfor 2den etage – husene var dengang...
Åslaug Flo
04.09.2017
Skriver man nekrologer over sykehus i våre dager? Da amtssykehuset på Alstenøya i 1926 ble flyttet fra Søvik til Sandnessjøen, kom en «forhenværende sykehuslæge ved det nu nedlagte sykehus» i...
Åslaug Flo
26.06.2017
Harald Engelsen (1883-1954) var en bereist mann og en flittig skribent med et vidt interessefelt. Blant annet tok han i ti artikler i Tidsskriftet for seg “den maritime medisin” fra oldtiden til...
Åslaug Flo
02.05.2017
Når man blar i gamle utgaver av Tidsskriftet, dukker det opp mange merkelige kasuistikker. Denne er hentet fra Tidsskriftet nr. 7/1934. Ifølge forfatteren utgjør beretninger om fremmedlegemer på...
Åslaug Flo
21.03.2017
Det var magre kår for skogsarbeiderne i de harde trettiåra – og forpleiningen var dårlig. Anleggene var for små til at man kunne ansette kokke. «Forutsetningene for å innføre felleshusholdning i...
Åslaug Flo
16.02.2017
I dagens kasuistikker er pasienten anonymisert så godt det lar seg gjøre – som regel er det bare aldersgruppe og kjønn som oppgis. Tidligere oppga man i tillegg yrke, sivilstand, nøyaktig dato for...
Åslaug Flo
19.01.2017
I Tidsskriftet nr. 7/1931 er det et heftig innlegg der årsakene til den økonomiske krisen drøftes med utgangspunkt i Malthus’ (1766 – 1834) velkjente teori om menneskets formeringsevne og jordens...
Åslaug Flo
20.12.2016
I 1906 utviklet August von Wassermann en test for å påvise syfilis. Da kunne man sette inn behandling før sykdommen var kommet langt, noe som var særlig viktig for barn som var smittet i mors liv...
Åslaug Flo
22.11.2016
Da øyelegene i 1920-årene hadde sine møter, drøftet de brillesedler og demonstrerte pasienter. I Tidsskriftet nr. 8/1923 er flere pasienthistorier publisert. Her gjengis en av dem. Tromboserisikoen...
Åslaug Flo
25.10.2016
I Tidsskriftet nr. 1/1933 anmeldte den språkmektige legen og medisinhistorikeren Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865 – 1949) en av utgivelsene til den enda mer språkmektige læreren, etnografen,...
Åslaug Flo
27.09.2016
«Wenn jemand eine Reise tut…» I Tidsskriftet nr. 23/1930 er det en artikkel om åreknutebehandling. Forfatteren hadde vært på «Fortbildungskursus» i Wien og lært injeksjonsteknikk. Behandlingen var...
Åslaug Flo, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Ødegaard
01.11.2007
I Tidsskriftet er vi restriktive med bruken av forkortelser. Artiklene skal kunne leses med utbytte av alle leger. Siden dette er et generelt medisinsk tidsskrift, er det viktig at innholdet...
Åslaug Flo
20.09.2007
Når man må forholde seg til flere språk, er det viktig å holde fast ved sitt eget og være helt sikker på hva det er man sier. En ordbok kan være til god hjelp. Det er lett å bli lurt. Illustrasjon...
Åslaug Flo
31.05.2007
Linnaea borealis. Foto © Bård Løken/NN/Samfoto 23. mai ble 300-årsjubileet for Carl von Linnés (1707 – 78) fødsel innledet. Linné er berømt for sitt seksualsystem for klassifisering av planter. Han...
Åslaug Flo, Marit Fjelllhaug Nylund, Raida Ødegaard
03.01.2008
Tidsskriftet avholder jevnlig møter for sine faglige medarbeidere. I et gruppearbeid om språk på møtet våren 2007 dreide diskusjonen seg om engelskens innflytelse på den norske medisinske...
Marit Fjellhaug Nylund, Åslaug Flo, Raida Ødegaard
28.02.2008
I ordlisten har vi ført opp begge former. Anulus er, som Holck påpeker, latinsk form og annulus norsk form. Hvorfor annulus er valgt som offisiell norsk rettskrivningsnorm, kan vi ikke gå inn på her...