Marit Fjellhaug Nylund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Fjellhaug Nylund

Marit Fjellhaug Nylund
03.05.2007
Hva gjør man når et ord bøyes på én måte ifølge ordbøkene og en annen måte ifølge et fagmiljø? I dette nummer av Tidsskriftet har vi en artikkel om store struma (s. 1196 – 200) der denne...
Åslaug Flo, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Ødegaard
01.11.2007
I Tidsskriftet er vi restriktive med bruken av forkortelser. Artiklene skal kunne leses med utbytte av alle leger. Siden dette er et generelt medisinsk tidsskrift, er det viktig at innholdet...
Marit Fjellhaug Nylund, Åslaug Flo, Raida Ødegaard
28.02.2008
I ordlisten har vi ført opp begge former. Anulus er, som Holck påpeker, latinsk form og annulus norsk form. Hvorfor annulus er valgt som offisiell norsk rettskrivningsnorm, kan vi ikke gå inn på her...
Marit F. Nylund
13.03.2008
Språket er i endeløs utvikling. Det tilpasser seg og reflekterer vårt behov for kommunikasjon. Slik kommer nye ord til, men samtidig blir andre ord borte. I boken Utrydningstruede ord 2 ( 1 ) finnes...
Marit Fjellhaug Nylund
15.01.2009
Kursiv eller ikke kursiv av navn på gener og bakterier, punktum eller ikke punktum etter forkortet artsnavn? Dette er spørsmål som vi ofte får fra våre artikkelforfattere. Her er et lite utdrag fra...
Marit Fjellhaug Nylund
26.02.2009
I Tidsskriftet ønsker vi å skrive mest mulig norsk, men denne språkholdningen er først og fremst en oppdemming mot engelsk i fagterminologien – ikke mot latin og gresk. Her er et utdrag om praksisen...
Marit F. Nylund
13.08.2009
Begrepene funksjonshemmet, handikappet og utviklingshemmet blir fortsatt ofte brukt. Man bør kanskje være litt forsiktig med det. Foto Birgitte Aasen, Aftenposten, SCANPIX «Karakteristikken...
Marit Fjellhaug Nylund
04.11.2010
Tidsskriftet har endret utseende og innhold over tid. I nr. 2/1920 var det mange små kunngjøringer, stoff som ikke får særlig plass i dagens spalter. Tematikken fra eksemplet her er derimot kjent –...
Åslaug Flo, Marit Fjellhaug Nylund, Raida Ødegaard
11.03.2010
De mange sidestilte formene vi har i norsk er til både berikelse og bry. Valgmulighetene kan skape usikkerhet og problemer for skoleelever og for utlendinger som skal lære språket. Svenske og franske...
Marit Nylund
02.12.2010
Under Hygieniske meddelelser tok Konrad Houg for seg boligstandarden på Dønna på Helgelandskysten og ønsket å vise «hvorledes fiskerhytten tager seg ud, naar hygienens maalestok lægges paa den». Han...
Marit Nylund
17.06.2011
Det er sol og sommer. Men får befolkningen nok vitaminer gjennom naturlige vitaminkilder? Dette spørsmålet har vært stilt mange ganger gjennom tidene, også i Tidsskriftet nr. 18/1938. I en artikkel (...
Marit Nylund
08.04.2011
Det er påske, og hva er vel mer norsk enn å legge ut på skitur på fjellet? Men i hvor god form er det norske folk? I 1923 undersøkte man fysisk yteevne blant 3 600 rekrutter gjennom øvelser som løp,...
Marit Nylund
07.01.2011
I nr. 19/1930 stilte vitenskapelig redaktør Carl Schiøtz spørsmål ved innføring av en ny metode som var mangelfullt dokumentert (Tidsskr Nor Lægeforen 1930; 50: 1105). Zeileis-metoden, som den ble...
Marit Nylund
04.02.2011
I denne kuldetiden er det fristende med en varm badstue. Over 14 sider i 1930 fortalte bylege i Bergen Robert Kloster (1873 – 1947) fra en reise i Finland der han på stipend hadde studert badstuer...
Marit Fjellhaug Nylund
04.03.2011
I nr. 18/1930 skriver A.B. Wessel (1858 – 1940) om doktorboligene i Finnmark (Tidsskr Nor Lægeforen 1930; 50: 1018 – 36). Her var det også bilder av noen av de ulike boligene. Bidrag til Finnmark...
Marit Nylund
20.05.2011
Tidsskriftet nr. 14/1986 var et jubileumsnummer med mange artikler om Legeforeningens rolle i samfunnet, gratulasjoner fra ulike legemiddelfirmaer og en historisk gjennomgang av foreningens...
Marit Nylund
09.08.2011
Det vil alltid kunne være diskusjon om hvilke krav som skal stilles for å få ha førerkort. I 1927 (vi hadde 14 700 biler i 1924) hadde man begynt å fire på tidligere klare medisinske krav som skulle...
Marit Fjellhaug Nylund
15.05.2012
Landsstyremøtet står for døren. Her gjør man det man kan for å sikre gode forhold for leger. Vi har gjort et dykk i arkivet og funnet en meddelelse fra sentralstyret fra 1946 (Tidsskr Nor Lægeforen...
Marit Nylund
18.09.2012
Den første verdenskrig herjet i Europa. Også i Norge vokste sykehusbehovet. I denne artikkelen om Innherred sykehus får vi et innblikk i hvordan et moderne ombygd sykehus i 1917 skulle være (Tidsskr...
Marit Nylund
12.11.2012
Pasienttransport er jevnlig et diskusjonstema. I våre dager dreier denne diskusjonen seg stort sett om ressursbruk, blant annet om bruk av ambulansehelikoptere. Men også for 80 – 90 år siden...