Hassan Zaré Khiabani

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hassan Zaré Khiabani

Jean Paul Bernard, Jørg Mørland, Hassan Zaré Khiabani
28.06.2007
Vi har med stor interesse lest kommentarartikkelen til Harald T. Andersen & Joe Siri Ekgren i Tidsskriftet nr. 1/2007 om metadonbehandling og hjertearytmi ( 1 ) og senere innlegg av Helge Waal og...