Jørg Mørland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørg Mørland

Jørg Mørland, Helge Waal
09.09.2019
S. Eika og medforfattere hevder at vi ikke forstår at «Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikasjon er lite relevante i substitusjonsbehandling» og at vi blander sammen behandling og...
Jørg Mørland, Helge Waal
12.02.2019
Norway has had a restrictive prescription practice for habit-forming drugs. Several trends point in the direction of liberalisation, while problems arising from drug prescriptions are increasing in...
Jørg Mørland, Helge Waal
11.02.2019
I Norge har forskrivningen av vanedannende medisiner vært restriktiv. Flere utviklingstrekk peker i liberaliserende retning. Samtidig vokser problemene med forskrivning av slike medisiner i mange...
Finn Olav Levy, Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Åsmund Reikvam, Ivar Prydz Gladhaug, Hege Thoresen, Jørg Mørland
28.01.2019
Thoralf Christoffersen døde 29.10.2018, 77 år gammel. Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet og Universitetet i Oslo har mistet en sentral medarbeider og faglig inspirator gjennom over 40...
Jørg Mørland, Jørgen G. Bramness
22.01.2018
Advokat Dagfinn Hessen Paust kommer med et nokså krast angrep på vår kronikk om hvor lenge effektene av cannabis varer. Han åpner med en anklage om blanding av juss og medisin, men han gjør dette...
Jørg Mørland, Jørgen G. Bramness
30.10.2017
Etter jevnlig bruk av mye cannabis kan man gjenfinne den psykoaktive substansen THC i blodet i mange dager. Dette kan ha konsekvenser for cannabisbruk og bilkjøring, enten cannabis brukes medisinsk...
Ivar Prydz Gladhaug, Tor Skomedal, Jørg Mørland, Thoralf Christoffersen, Jan-Bjørn Osnes
21.08.2017
Johannes Setekleiv døde 6. mai 2017, 90 år gammel. Farmakologisk institutt ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) var hans arbeidssted som dosent og professor i nær 30 år. Han ble...
Helge Waal, Jørg Mørland
26.06.2017
Ketil Slagstad bommer i sitt tilsvar ( 1 ) til vår artikkel “Stoff, straff og sosial smitte – en uheldig sammenblanding” i Tidsskriftet nr. 4/2017 ( 2 ). Vårt poeng var ikke å redde Karl Evangs «...
Helge Waal, Jørg Mørland
16.02.2017
«Dagens narkotikapolitikk er basert på et sviktende vitenskapelig grunnlag og bør revurderes», skriver redaktør Ketil Slagstad på lederplass i Tidsskriftet. Vi har noen kommentarer. Slagstad omtaler...
Vigdis Vindenes, Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen, Jørg Mørland, Liliana Bachs
08.11.2016
De senere årene er sterkere cannabisprodukter blitt tilgjengelig på det illegale markedet, men hvilke helsemessige konsekvenser har egentlig dette for brukerne? Illustrasjon: Ørjan Jensen Spørsmålet...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
25.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
13.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Hassan Z. Khiabani, Jørg Mørland
01.03.2007
Bruken av cannabis strekker seg langt tilbake i tid (12 000 år), og medisinsk bruk er beskrevet i Kina fra 2000 – 3000 f.Kr. ( 1 ). Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra planten Cannabis...
Hassan Z. Khiabani, Asbjørg S. Christophersen, Jørg Mørland
01.03.2007
Veitrafikkulykker er en av de viktigste årsaker til skader og død. På verdensbasis skjer det ca. 1,2 million trafikkdødsfall årlig. I Norge blir det ifølge Statistisk sentralbyrå drept ca. 300...
Hassan Z. Khiabani, Asbjørg S. Christophersen, Jørg Mørland
01.03.2007
Ved mistanke om kjøring i påvirket tilstand gjøres det legeundersøkelse og tas blodprøver. Det blir gjort en foreløpig vurdering av påvirkning i henhold til veitrafikkloven. Blodprøven sendes fra...
Jean Paul Bernard, Jørg Mørland, Hassan Zaré Khiabani
28.06.2007
Vi har med stor interesse lest kommentarartikkelen til Harald T. Andersen & Joe Siri Ekgren i Tidsskriftet nr. 1/2007 om metadonbehandling og hjertearytmi ( 1 ) og senere innlegg av Helge Waal og...
Ingebjørg Gustavsen, Knut Hjelmeland, Liliana Bachs, Jørg Mørland
17.05.2007
I Tidsskrift nr. 6/2007 er temaet hjerneslag belyst med flere artikler. Bortsett fra at høyt alkoholkonsum ble nevnt som en mulig risikofaktor, hadde alle artikkelforfatterne konsekvent unnlatt å...
Jørgen G. Bramness, Helge Waal, Jørg Mørland
30.04.2009
Det er ikke behov for en egen betegnelse for skadelig bruk av opioider forårsaket av legebehandling. Illustrasjon Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos I et innlegg i språkspalten i...
Jørg Mørland
16.11.2006
I et folkehelseperspektiv er nikotin, ved siden av alkohol, det viktigste stoffet hva gjelder avhengighet og helseskader. Foto © MAY, BSIP/GV-Press Carrera og medarbeidere viste i 1995 at det var...
Ketil Arne Espnes, Olav Spigset, Gerd Jorunn Møller Delaveris, Jørg Mørland, Anne Smith-Kielland
07.09.2006
De siste årene har leger fått flere og flere oppgaver i utredning, diagnostikk, behandling og sekundærforebygging av rusmiddelproblemer. Rask diagnostikk av inntak av rusmidler vil i mange...