Jean Paul Bernard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jean Paul Bernard

Jean Paul Bernard, Jørg Mørland, Hassan Zaré Khiabani
28.06.2007
Vi har med stor interesse lest kommentarartikkelen til Harald T. Andersen & Joe Siri Ekgren i Tidsskriftet nr. 1/2007 om metadonbehandling og hjertearytmi ( 1 ) og senere innlegg av Helge Waal og...
Jean Paul Bernard, Mimi Stokke Opdal, Hassan Khiabani
24.08.2006
Gjennom hele menneskehetens historie har forskjellige stoffer og urter vært brukt som legemidler for å bevare helse og lindre sykdom. Forklaringene på disse stoffenes virkningsmekanismer og effekter...