Jan L. Svennevig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan L. Svennevig

Arnt E. Fiane, Odd R. Geiran, Harald L. Lindberg, Anne Naalsund, Jan L. Svennevig
14.12.2020
En dyktig kollega og nestor i norsk kirurgi er gått bort, 90 år gammel. Hans Rostad tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1955, før videreutdannelse i kirurgi ved...
Bjarte G. Solheim, Jan L. Svennevig
26.11.2018
Tine Torsvik Steinsvåg påpeker at det i Norge ikke finnes oversikt over grunner til at pasienter får transfusjonsbehandling eller hvor mye blod som blir gitt ved ulike diagnoser og operasjoner. Hun...
Jan L. Svennevig, Odd R. Geiran, Øivind Øvrum, Johan Pillgram-Larsen
16.11.2006
Steffen Birkeland ble født i Sauda 24.8. 1921. Selv om han var odelsgutt, gikk hans interesser mer i boklig retning, og etter eksamen artium ved Landsgymnasiet på Voss i 1941 studerte han medisin i...
Jacob Bergsland, Emir Kabil, Emir Mujanovic, Muharem Meric, Mehdin Hadziselimovic, Muniba Softic, Jan L. Svennevig, Erik Fosse
22.06.2006
Et internasjonalt initiativ under krigen på Balkan hadde som formål å utvikle et senter for hjertemedisin og hjertekirurgi i Bosnia-Hercegovina. Økonomisk støtte ble skaffet lokalt og fra Norge og...
Rune Haaverstad, Jan L. Svennevig
05.01.2006
I Norge ble thoraxkirurgi egen spesialitet i 1950. Først i 1981 ble en felles forening for thorax- og karkirurgi dannet, og i 1986 ble Norsk Thoraxkirurgisk Forening etablert. Ikke-kardial...
Jan L. Svennevig
12.06.2003
Stadig flere eldre her i landet hjerteopereres. Skal livskvaliteten hos gamle mennesker verdsettes like høyt som hos yngre? I 1995 ble 80 pasienter her i landet operert med hjerte-lunge-maskin. I...
Jan L. Svennevig, Leidulf Segadal, Rune Haaverstad
07.01.2011
In 1994, the Norwegian Association for Cardiothoracic Surgery established a countrywide register for all heart surgery in Norway. The register contains information about types of operation, risk...
Svein Tore Baksaas, Odd R. Geiran, Jan L. Svennevig
30.08.2000
Svulster i hjertet forekomme meget sjelden og kun hos 0,002 – 0,03 % av uselekterte pasienter i store obduksjonsmaterialer (1, 2). Ved Sintef Unimed, Norsk pasientregister, ble det i tiårsperioden...
Pirouz Badr, Frank E. Sørgaard, Jan L. Svennevig
03.02.2005
En 60 år gammel kvinne med kronisk obstruktiv lungesykdom ble innlagt i lokalsykehus på grunn av forverret dyspné. Hun hadde fått gradvis dårligere pust i løpet av noen måneder, til tross for...
Rune Eggum, Kjell Saatvedt, Harald Brunvand, Terje Strand, Thore H. Pedersen, Jan L. Svennevig
02.06.2005
En 54 år gammel mann gjennomgikk hjerteinfarkt i 1989 og ble da streptokinasebehandlet. I 1998 fikk han utført perkutan koronar intervensjon (PCI) med innleggelse av stent i høyre...
Jan L. Svennevig, Odd Geiran
22.09.2005
Det er sjelden leger skal ringe politiet når pasienter dør i forbindelse med behandling. Behandlingsrelaterte dødsfall har store ringvirkninger selv når sykdommen i utgangspunktet var alvorlig, eller...
Jan L. Svennevig, Kolbjørn Forfang
16.06.2005
Profylaktisk innleggelse av defibrillator like etter hjerteinfarkt reduserer ikke dødeligheten. Det er ikke dokumentert nytte av profylaktisk innleggelse av defibrillator etter hjerteinfarkt. Foto...
Jan L. Svennevig, Leidulf Segadal, Rune Haaverstad
07.01.2011
Norsk thoraxkirurgisk forening etablerte i 1994 et landsdekkende register for all hjertekirurgi i Norge. Registeret inneholder opplysninger om operasjonstyper, risikofaktorer, komplikasjoner og 30-...