Odd R. Geiran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd R. Geiran

Arnt E. Fiane, Odd R. Geiran, Harald L. Lindberg, Anne Naalsund, Jan L. Svennevig
14.12.2020
En dyktig kollega og nestor i norsk kirurgi er gått bort, 90 år gammel. Hans Rostad tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1955, før videreutdannelse i kirurgi ved...
Svein Simonsen, Arne K. Andreassen, Lars Gullestad, Torbjørn Leivestad, Arnt E. Fiane, Odd R. Geiran
29.03.2007
Den første hjertetransplantasjonen i Norden ble utført av Tor Frøysaker og medarbeidere ved Rikshospitalet i Oslo i 1983 ( 1 ). Rikshospitalet har etter dette hatt landsfunksjon for denne...
Jan L. Svennevig, Odd R. Geiran, Øivind Øvrum, Johan Pillgram-Larsen
16.11.2006
Steffen Birkeland ble født i Sauda 24.8. 1921. Selv om han var odelsgutt, gikk hans interesser mer i boklig retning, og etter eksamen artium ved Landsgymnasiet på Voss i 1941 studerte han medisin i...
Svein Simonsen, Odd R. Geiran
22.04.2004
Det var i 1967 at den første hjertetransplantasjonen hos menneske ble utført ( 1 ) –  den første i Norge og Norden ble foretatt ved Rikshospitalet i 1983 ( 2 ). Fra å være en eksperimentell prosedyre...
Kirsten Krohg-Sørensen, Hans Rostad*, Odd R. Geiran, Geir Hafsahl, Erik Fosse
30.01.2002
Endovaskulær stentgraftbehandling av abdominale aortaaneurismer ble første gang gjennomført i 1991 (1), og i Norge ved Regionsykehuset i Trondheim i 1995 (2). I løpet av 1995/96 ble metoden etablert...
Arnt E. Fiane, Odd R. Geiran, Tom E. Mollnes
10.02.2002
Forebygging og tidlig behandling er viktige tiltak for å unngå organsvikt. Mange personer utvikler imidlertid organsvikt av ukjent årsak hvor forebygging følgelig ikke er mulig (1). Selv om...
Svein Tore Baksaas, Odd R. Geiran, Stein Iversen
10.02.2001
I Norge antas det at ca. 5 000 pasienter årlig får diagnosen dyp venetrombose. Ved scintigrafiundersøkelser er det funnet at om lag 40 % av disse har påvisbare tromber i lungekretsløpet (ca. 2 000...
Svein Tore Baksaas, Odd R. Geiran, Jan L. Svennevig
30.08.2000
Svulster i hjertet forekomme meget sjelden og kun hos 0,002 – 0,03 % av uselekterte pasienter i store obduksjonsmaterialer (1, 2). Ved Sintef Unimed, Norsk pasientregister, ble det i tiårsperioden...
Kirsten Krohg-Sørensen, Per Snorre Lingaas, Steinar Solberg, Odd R. Geiran
11.08.2005
Indikasjon for kirurgisk behandling ved symptomgivende carotisstenoser er overbevisende dokumentert ( 1 - 4 ). Operasjon gir 27 - 48 % relativ reduksjon av risiko for slag sammenliknet med...