Øivind Øvrum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øivind Øvrum

Jan L. Svennevig, Odd R. Geiran, Øivind Øvrum, Johan Pillgram-Larsen
16.11.2006
Steffen Birkeland ble født i Sauda 24.8. 1921. Selv om han var odelsgutt, gikk hans interesser mer i boklig retning, og etter eksamen artium ved Landsgymnasiet på Voss i 1941 studerte han medisin i...