Dette er sannheten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som samarbeidende kolleger i den norske Curosurf-studien og medforfattere til artikkelen Neonatalt åndenødssyndrom behandlet mednaturlig surfaktant (1) har vi noen kommentarer til debatten i Tidsskriftet etter publiseringen av boken Varsleren.

  I innlegget Det finnes en sannhet av Dag Bratlid & Teresa Farstad i Tidsskriftet nr. 15/2006 (2) presenteres den meget omtalte pasient 2 igjen som en pasient inkludert i et forskningsprosjekt ledet av Ole Didrik Saugstad. Dette er ikke en sannhet. Forholdene omkring pasient 2 har vi tidligere omfattende redegjort for i et brev datert 12.6. 2001 til Nasjonalt utvalg for vurdering av uredelighet i helsefaglig forskning, Norges forskningsråd. Vi opplever det som nødvendig å presisere dette igjen.

  Curosurf 4-studien ble avsluttet 31.12. 1991. I perioden 1.1. – 31.5. 1992 fikk imidlertid de deltakende nyfødtenheter tilbud om gratis Curosurf mot å følge den opprinnelige protokollen. Dette ønsket vi å gjøre for å få mer erfaring med en ny behandling, og vi ønsket å gjøre dette innenfor strukturerte rammer. Fra 1.6. 1992 ble derfor surfaktant gitt uten at noen protokoll ble fulgt, men det var selvfølgelig naturlig å følge de indikasjoner og den prosedyre vi nå hadde fått noe erfaring med. Ingen av oss, heller ikke Saugstad, var således ansvarlig for noe forskningsprosjekt etter 31.12. 1991. Pasient 2 (født 10.6. 1992) var derfor heller ikke deltaker i noe prosjekt. Det var naturlig å redegjøre for våre erfaringer, noe som førte til artikkelen Neonatalt åndenødssyndrom behandlet med naturlig surfaktant (1). I tillegg gjorde vi en retrospektiv journalgjennomgang av de pasienter som var behandlet med surfaktant fra juni 1992 til februar 1993. Disse erfaringene ble lagt frem på en internasjonal kongress i Oslo i 1993 (Holt J, Danielsen K, Finne PH et al. The Norwegian Curosurf Study. 8th International Workshop on Surfactant Replacement, Oslo mai 1993). Pasient 2 er altså en pasient fra gruppen med retrospektiv journalgjennomgang i tidsrommet fra juni 1992 til februar1993 og er ikke inkludert i noe forskningsprosjekt.

  I Tidsskriftet nr.12/2006 skriver Bratlid & Farstad, under overskriften Varsleren – den andre versjonen (3), om tre pasienter som ble behandlet med det aktuelle medikamentet i tidsrommet 1.1. – 31.5. 1992, men som ikke ble omtalt i artikkelen. Vi ønsker igjen å poengtere sannheten: Etter 1.1. 1992 pågikk det ikke noen studie, altså ble ingen pasienter inkludert eller ekskludert i noe prosjekt i dette tidsrommet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media