Jan Holt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Holt

Jan Holt, Geir Jeremiassen, Ole-Edvard Bergsdal Gabrielsen
30.10.2018
Tidligere avdelingsoverlege Knut Ramstad døde 5. juli 2018 etter langvarig sykdom. Knut var født 13. juli 1930 i Hattfjelldal. Hans far var distriktslege, og familien flyttet til Rognan...
Jan Holt
14.06.2007
Øymar og medarbeidere beskriver en pasient på 14 måneder som ble innlagt med høy feber, kramper og moderat påvirket allmenntilstand. C-reaktivt protein (CRP) steg til 164 mg/l. Han fikk ikke...
Jan Holt, Ove Økland, Alf Meberg, Kåre Danielsen, Morten Grønn, Inger Elisabeth Silberg
19.10.2006
Som samarbeidende kolleger i den norske Curosurf-studien og medforfattere til artikkelen Neonatalt åndenødssyndrom behandlet med naturlig surfaktant ( 1 ) har vi noen kommentarer til debatten i...
Gyro Aas Herder, Jan Holt, Pål Gulbrandsen
20.05.2002
Bjørn R. Nilsen Overlege Bjørn Roald Nilsen døde 8.12. 2001, vel 58 år gammel. Med ham har vi mistet en god kollega og en enestående barnelege. Han ble cand.med. i...
Ingar N. Vold, Jan Holt, May Vollnes Johansen, Bjørn Backe, Pål Øian
20.03.2001
Basert på materiale publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (14) Lofoten sykehus er lokalsykehus for de fire største kommunene i distriktet med til sammen drøyt 23 000 innbyggere...
Jan Holt, Hans-Jacob Bangstad, Damien Brackman, John M. Dahl, Ingebjørg Fagerli, Sigvald Refsum
10.01.2001
I løpet av de siste 15 år er det publisert flere arbeider og oversiktsartikler om sengevæting (1 – 4). Dette har gitt økt kunnskap om årsaksmekanismer og behandling. Mange foreldre til barn med...
Jan Holt, Inger Elisabeth Silberg, Teresa Farstad, Gro Flatabø Zanussi
28.02.2001
Norges forskningsråd arrangerte i november 1998 konsensuskonferansen Grenser for behandling av for tidlig fødte barn. Konsensuspanelet bestod av ni medlemmer, ingen av disse arbeidet i nyfødtavdeling...