Morten Grønn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Grønn

Jan Holt, Ove Økland, Alf Meberg, Kåre Danielsen, Morten Grønn, Inger Elisabeth Silberg
19.10.2006
Som samarbeidende kolleger i den norske Curosurf-studien og medforfattere til artikkelen Neonatalt åndenødssyndrom behandlet med naturlig surfaktant ( 1 ) har vi noen kommentarer til debatten i...
Christine Henriksen, Morten Grønn, Christian A. Drevon, Per Ole Iversen
20.05.2004
Hvert år blir det født ca. 630 barn med svært lav fødselsvekt (< 1 500 g) i Norge ( 1 ). Overlevelsen til denne gruppen for tidlig fødte barn har økt markert de siste 30 årene. Nå overlever om lag...
Thor Willy Ruud Hansen, Per Haavardsholm Finne, Morten Grønn, Arild Rønnestad, Terje Rootwelt
10.12.2000
I Tidsskriftet nr. 24/2000 beskriver Hege Gravdahl Garelius sine opplevelser ved det å bli mor til et barn født etter 28 ukers svangerskap (1). Familien Garelius opplevde en del av virkeligheten i...
Ole-Jørgen Olsøy Smerud, Anne Lee Solevåg, Thor Willy Ruud Hansen, Morten Grønn
15.12.2015
Et spedbarn ble meldt til akuttmottaket med en vanlig problemstilling – prolongert icterus. Da han kom til sykehuset, var han uttalt ikterisk og respiratorisk ustabil. Selv om årsaken viste seg å...