Anders M. Hager, Nils-Einar Kløw, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss,, Jean Baptist Dormagen Om forfatterne
Artikkel

Pseudoaneurisme ved miltskader

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1337

I ovennevnte artikkel i nr. 10/05 tabell 1 er < og > forbyttet. Riktig oppsett skal være:

Tabell 1  Skadegradering. Karskade i form av pseudoaneurisme, AV-fistel eller pågående blødning må beskrives særskilt. Ved flere skader oppgraderes inntil grad III

Grad

Funn

Størrelse

 I

Hematom, subkapsulært

< 10 % av overflaten

Laserasjon

< 1 cm parenkymdybde

 II

Hematom, subkapsulært

10 – 50 % av overflaten

Hematom, intraparenkymalt

< 5 cm i diameter

Laserasjon

1 – 3 cm parenkymdybde

 III

Hematom, subkapsulært

> 50 % av overflaten

Hematom, intraparenkymalt

> 5 cm i diameter

Laserasjon

> 3 cm parenkymdybde

 IV

Laserasjon

> 25 % devaskularisering

 V

Laserasjon

Total devaskularisering

Anbefalte artikler