()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Pseudoaneurisme ved miltskader

  Pseudoaneurisme ved miltskader

  Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1337

  I ovennevnte artikkel i nr. 10/05 tabell 1 er < og > forbyttet. Riktig oppsett skal være:

  Tabell 1  

  Skadegradering. Karskade i form av pseudoaneurisme, AV-fistel eller pågående blødning må beskrives særskilt. Ved flere skader oppgraderes inntil grad III

  Grad

  Funn

  Størrelse

   I

  Hematom, subkapsulært

  < 10 % av overflaten

  Laserasjon

  < 1 cm parenkymdybde

   II

  Hematom, subkapsulært

  10 – 50 % av overflaten

  Hematom, intraparenkymalt

  < 5 cm i diameter

  Laserasjon

  1 – 3 cm parenkymdybde

   III

  Hematom, subkapsulært

  > 50 % av overflaten

  Hematom, intraparenkymalt

  > 5 cm i diameter

  Laserasjon

  > 3 cm parenkymdybde

   IV

  Laserasjon

  > 25 % devaskularisering

   V

  Laserasjon

  Total devaskularisering

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media