Anders M. Hager

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders M. Hager

Anders M. Hager, Nils-Einar Kløw, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss,, Jean Baptist Dormagen
16.06.2005
Pseudoaneurisme ved miltskader Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1337 I ovennevnte artikkel i nr. 10/05 tabell 1 er < og > forbyttet. Riktig oppsett skal være: Tabell 1 Skadegradering. Karskade...
Einar Vigeland, Anders M. Hager
19.04.2016
Bildediagnostiske undersøkelser etterspørres mer enn noen gang. Avdelingene sliter med opphopning av bildeundersøkelser som ikke er beskrevet, samtidig som det er mangel på radiologer. Vi foreslår å...