Pål Aksel Næss,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Aksel Næss,

Anders M. Hager, Nils-Einar Kløw, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss,, Jean Baptist Dormagen
16.06.2005
Pseudoaneurisme ved miltskader Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1337 I ovennevnte artikkel i nr. 10/05 tabell 1 er < og > forbyttet. Riktig oppsett skal være: Tabell 1 Skadegradering. Karskade...