Sigurd Evensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Diakonhjemmet Sykehus

og

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

NTNU

Han har bidratt med ideen til prosjektet, prosjektplanlegging, datainnsamling (St. Olavs hospital), primær utarbeiding av manus og har godkjent den siste manusversjonen.

Sigurd Evensen er spesialist i geriatri, overlege og stipendiat.

Artikler av Sigurd Evensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media