E. Hem & J.H. Loge svarer:

Erlend Hem, Jon Håvard Loge Om forfatterne

Diskusjonen mellom Vegard Bruun Wyller & Torgeir Bruun Wyller og oss gjelder hvordan «fatigue» i «chronic fatigue syndrome» best bør oversettes til norsk. Det er problemer forbundet både med tretthet og utmattelse. Det er tidligere gjort rede for hvorfor vi mener tretthet bør foretrekkes (1, 2). I det nye innlegget presiseres det at pasienter med «chronic fatigue syndrome» føler seg uforholdsmessig energiløse selv etter minimale fysiske og/eller mentale belastninger. Etter vår mening er det nettopp et av argumentene for at utmattelse ikke er noen bedre løsning enn tretthet, ettersom utmattelse gjerne knyttes til en forutgående aktivitet.

1095714

Hem E. Kronisk tretthetssyndrom på norsk Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1710.

1095716

Hem E, Loge JH. Kronisk tretthetssyndrom – adekvat betegnelse Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2388.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler