E. Hem & J.H. Loge svarer:

Erlend Hem, Jon Håvard Loge Om forfatterne
Artikkel

Diskusjonen mellom Vegard Bruun Wyller & Torgeir Bruun Wyller og oss gjelder hvordan «fatigue» i «chronic fatigue syndrome» best bør oversettes til norsk. Det er problemer forbundet både med tretthet og utmattelse. Det er tidligere gjort rede for hvorfor vi mener tretthet bør foretrekkes (1, 2). I det nye innlegget presiseres det at pasienter med «chronic fatigue syndrome» føler seg uforholdsmessig energiløse selv etter minimale fysiske og/eller mentale belastninger. Etter vår mening er det nettopp et av argumentene for at utmattelse ikke er noen bedre løsning enn tretthet, ettersom utmattelse gjerne knyttes til en forutgående aktivitet.

Anbefalte artikler