Jon Håvard Loge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for kreftbehandling

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling

Oslo universitetssykehus

Jon Håvard Loge (f.1953) er spesialist i psykiatri og i barne- og ungdomspsykiatri. Han er leder for Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst og professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap. Han var leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling 2011–14. Fra midten av 1990-årene har han arbeidet med seneffekter etter kreft og spesielt kronisk tretthet hos kreftoverlevere.

Artikler av Jon Håvard Loge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media