Jon Håvard Loge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Håvard Loge

Kristin Valborg Reinertsen, Jon Håvard Loge, Mette Brekke, Cecilie E. Kiserud
13.11.2017
Pronounced fatigue including tiredness and lack of energy are common both during and after cancer treatment. Between 15–35 % of adult cancer survivors experience chronic fatigue. Chronic fatigue has...
Kristin Valborg Reinertsen, Jon Håvard Loge, Mette Brekke, Cecilie E. Kiserud
27.10.2017
Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker...
Jon Håvard Loge
18.09.2017
Alle leger snakker om å «ta opp en journal» og å «gjøre et journalopptak». Jeg stusser over uttrykksmåten. Journalopptaket innebærer vanligvis tre elementer: samtale, undersøkelse og etterfølgende...
Jon Håvard Loge
13.03.2008
Synnøve Gjelsvik skriver om sine erfaringer som ferdigbehandlet kreftpasient. Hun gjenvant ikke helsen etter kreftbehandlingen og hun fikk plager hun var fullstendig uforberedt på. Plagene har...
Sophie D. Fosså, Julie Kvaløy, Stein Kvaløy, Jon Håvard Loge, Alv A. Dahl
20.11.2008
Kreftbehandling medfører nedsatt funksjon av somatisk og/eller psykisk art for kortere eller lengre perioder. For enkelte blir kreftsykdommen en kronisk lidelse med senfølger og varig funksjonssvikt...
Sophie D. Fosså, Alv A. Dahl, Sigbjørn Smeland, Lene Thorsen, Jon Håvard Loge
20.11.2008
Kreftpasienter trenger ofte rehabilitering, men vi har ikke god nok kunnskap om kvaliteten på og effekten av de rehabiliteringstiltakene som i dag tilbys i Norge. Det trengs en offentlig utredning og...
Jon Håvard Loge
09.10.2008
MacLeod, S. The psychiatry of palliative medicine 168 s, tab. Oxon: Radcliffe, 2007. Pris: GBP 25 ISBN 978-1-84619-092-6 Siden 1960-årene har den palliative medisinen gjennomgått en markert vekst...
Jon Håvard Loge, Kristin Bjordal, Ørnulf Paulsen
09.02.2006
Palliativ medisin er i hovedsak utviklet i arbeid med kreftpasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Internasjonalt utvides pasientgrunnlaget til andre med uhelbredelig sykdom,...
Jon Håvard Loge
26.01.2006
Käthe Kollwitz: Ruf des Todes, 1934/35. © Käthe Kollwitz/BONO 2006. Foto Käthe Kollwitz Museum Köln I arbeidene til Käthe Kollwitz (1867 – 1945) står det menneskelige og de menneskelige erfaringene i...
Jon Håvard Loge, Marianne Jensen Hjermstad, Stein Kaasa
23.02.2006
Delirium er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom, særlig hos gamle. Tilstanden kjennetegnes av raskt oppstått kognitiv svikt, svingende bevissthetsnivå, forstyrret søvnrytme og enten...
Jon Håvard Loge
03.06.2004
Mayou, Richard Sharpe, Michael Carson, Alan ABC of psychological medicine 57 s, tab, ill. London: BMJ Publishing Group. Pris USD 28 ISBN 0-7279-1556-8 «Da må det være noe psykisk» høres hyppig i...
Erlend Hem, Jon Håvard Loge
04.11.2004
Diskusjonen mellom Vegard Bruun Wyller & Torgeir Bruun Wyller og oss gjelder hvordan «fatigue» i «chronic fatigue syndrome» best bør oversettes til norsk. Det er problemer forbundet både med...
Erlend Hem, Jon Håvard Loge
23.09.2004
Fatigue er et uspesifikt, men fremtredende symptom ved en rekke ulike tilstander som kreft, kroniske inflammatoriske tilstander og depresjon ( 1 ). Den samme subjektive opplevelsen rapporteres altså...
Jon Håvard Loge, Erlend Hem
30.05.2002
Tretthetsfølelse er et vanlig symptom (1). I en norsk befolkningsundersøkelse rapporterte 11,4 % kronisk tretthet (2). Både medisinsk og offentlig menes det mye om kronisk tretthet, og motsetningene...
Kjersti Ramstad, Jon Håvard Loge
20.04.2002
Blinde barn har oftere søvnforstyrrelser enn seende barn (1). Melatonin er rapportert å ha god effekt på søvnforstyrrelser hos blinde barn (2 – 7). Hormonet melatonin produseres i epifysen. Lys...
Kjersti Ramstad, Jon Håvard Loge
20.04.2002
Søvnforstyrrelser hos barn er vanlig, og er i de fleste tilfeller i seg selv ikke uttrykk for sykdom. Mellom 25 % og 50 % av 6 – 12 måneder gamle barn har hyppige nattlige oppvåkninger, og 14 – 25 %...
Jon Håvard Loge, Stein Kaasa
10.11.2000
Det er uavklart hvor mange kreftpasienter som også utvikler psykiatriske tilstander. For eksempel er prevalensen av depresjon rapportert til mellom 1 % og 53 % (1). I en prospektiv studie av 93...
Knut Bjøro Smeland, Cecilie E. Kiserud, Grete F. Lauritzsen, Anne Kirsti Blystad, Unn Merete Fagerli, Øystein Fluge, Alexander Fosså, Jens Hammerstrøm, Arne Kolstad, Jon Håvard Loge, Martin Maisenhølder, Bjørn Østenstad, Stein Kvaløy, Harald Holte
03.09.2013
High-dose therapy with autologous stem cell support (HDT) is a very intensive, highly specialised and resource-intensive therapy. It has been a treatment option for lymphomas for 25 years. Based on...
Knut Bjøro Smeland, Cecilie E. Kiserud, Grete F. Lauritzsen, Alexander Fosså, Jens Hammerstrøm, Vidar Jetne, Arne Kolstad, Gunnar Kvalheim, Jon Håvard Loge, Turid Løkeland, Jon Magnus Tangen, Harald Holte, Stein Kvaløy
03.09.2013
High-dose therapy with autologous stem cell support (HDT) for lymphomas has been given in Norway since 1987. The therapy consists of intensive chemotherapy and/or total body irradiation in such high...
Silje Songe-Møller, Ingvild Saltvedt, Jacob Christian Hølen, Jon Håvard Loge, , Stein Kaasa
30.06.2005
Eldre rapporterer mindre smerter enn yngre ( 1 ). Dette kan ha mange årsaker, som frykt for innleggelse i sykehus, frykt for avvisning, oppfatninger om at smerte er et uunngåelig normalfenomen og at...