Utmattelse – ikke tretthet

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erlend Hem & Jon Håvard Loge imøtegår i Språkspalten i Tidsskriftet nr. 18/2004 vår argumentasjon om at «kronisk utmattelsessyndrom» bør være den norske betegnelsen på «chronic fatigue syndrome» (1, 2). I sitt innlegg skriver de at «mange pasienter med somatiske sykdommer og fatigue ville trolig føle det nokså fremmed å omtale symptomet som utmattelse, fordi utmattelse gjerne knyttes til en forutgående aktivitet» (2).

  Her er det viktig å oppklare en misforståelse. Et særegent kjennetegn ved «chronic fatigue syndrome», til forskjell fra mange andre tilstander, er nettopp uforholdsmessig slitenhet og utmattelse i etterkant av minimale fysiske og/eller mentale belastninger (3, 4). Pasientene kan riktignok også føle seg energiløse uten at de på forhånd har vært aktive, men er derimot ikke nødvendigvis trette i betydningen søvnige. Vi fastholder derfor at «kronisk utmattelsessyndrom» bør være den norske betegnelsen for akkurat denne sykdomstilstanden. Hvordan man i andre sammenhenger kan og bør oversette begrepet «fatigue», er etter vår mening lite relevant.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media