Utmattelse – ikke tretthet

Vegard Bruun Wyller, Torgeir Bruun Wyller Om forfatterne

Erlend Hem & Jon Håvard Loge imøtegår i Språkspalten i Tidsskriftet nr. 18/2004 vår argumentasjon om at «kronisk utmattelsessyndrom» bør være den norske betegnelsen på «chronic fatigue syndrome» (1, 2). I sitt innlegg skriver de at «mange pasienter med somatiske sykdommer og fatigue ville trolig føle det nokså fremmed å omtale symptomet som utmattelse, fordi utmattelse gjerne knyttes til en forutgående aktivitet» (2).

Her er det viktig å oppklare en misforståelse. Et særegent kjennetegn ved «chronic fatigue syndrome», til forskjell fra mange andre tilstander, er nettopp uforholdsmessig slitenhet og utmattelse i etterkant av minimale fysiske og/eller mentale belastninger (3, 4). Pasientene kan riktignok også føle seg energiløse uten at de på forhånd har vært aktive, men er derimot ikke nødvendigvis trette i betydningen søvnige. Vi fastholder derfor at «kronisk utmattelsessyndrom» bør være den norske betegnelsen for akkurat denne sykdomstilstanden. Hvordan man i andre sammenhenger kan og bør oversette begrepet «fatigue», er etter vår mening lite relevant.

1

Wyller VB, Wyller TB. Kronisk utmattelsessyndrom Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2388.

2

Hem E, Loge JH. Kronisk tretthetssyndrom – adekvat betegnelse Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2388.

3

Fukuda K, Straus SE, Hickie I et al. The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. International Chronic Fatigue Syndrome Study Group. Ann Intern Med 1994; 121: 953 – 9.

4

Loblay R, Stewart G. Chronic fatigue syndrome. Clinical practice guidelines. Med J Austr 2002; 176: S17 – S55.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler