A. Svilaas og medarbeidere svarer:

Arne Svilaas, Sverre E. Kjeldsen, Kjell Midtbø, Arne Westheim, Jan Otto Syvertsen Om forfatterne
Artikkel

Det er ingen motsetning mellom våre utsagn om bruk av tiazider, slik Flottorp & Fretheim hevder. Våre uttalelser må settes inn i riktig sammenheng og gjaldt forebygging av koronarsykdom, som er målet med ASCOT-studien. Tiazidbasert behandling har vist seg å forebygge hjerneslag. Men så vidt vi vet, har aldri noen studie vist at slik behandling forebygger koronarsykdom. Både i Oslo-undersøkelsen og i MRC-1-studien økte tiazider risikoen for koronarsykdom (1, 2).

Sitatet fra vår artikkel i 1996 gjelder diuretikabehandling i sin alminnelighet og kombinasjon med betablokker i sin særdeleshet. Flere av oss er blant de sterkeste forkjempere for å bevare diuretika og betablokker i små tolererte doser i kombinasjonsbehandlingen av høyt blodtrykk.

Signe Flottorp & Atle Fretheim har forstått det riktig når de fremhever at kombinasjonsbehandling inklusive tiazider er viktig for forebygging av de fleste hjerte- og karkomplikasjoner ved hypertensjon. Likevel feilsiterer de budskapet fra metaanalysene. Disse sier ikke at tiazider forebygger koronarsykdom like godt eller bedre, men at blodtrykkssenkningen som er oppnådd med kombinasjonbehandling, er avgjørende. Alle de store, kontrollerte kliniske forsøkene med harde endepunkter de senere år er basert på behandlingsregimer der tiazider kan gis som tillegg i en av grenene, og ikke alene. Derfor kan disse studiene ikke påvise noen effekt av tiazider alene.

Tiazider i små doser bør inngå i kombinasjonsbehandling hos eldre med alvorlig og komplisert hypertoni, der man må få ned blodtrykket for å forebygge hjerneslag og hjertesvikt. Til yngre og middelaldrende pasienter med mild til moderat hypertensjon, der man først og fremst skal forhindre utvikling av koronarsykdom, er tiazidbruk alene helt malplassert som førstevalg. Dokumentasjonen per i dag har vist at slik behandling øker risikoen for koronarsykdom og diabetes hos disse pasientene, som det er svært mange av. Flottorp & Fretheim gjør seg til talspersoner for samme katastrofale feil som norske myndigheter har begått ved å innføre tiazider som tvunget førstevalg til denne pasientgruppe. De har ikke forstått eller villet forstå vårt hovedpoeng.

Anbefalte artikler