Tiazider (alene) og harde endepunkter

Signe Flottorp, Atle Fretheim Om forfatterne

«Vi kjenner ingen studie der tiazider alene har vist positiv effekt på harde endepunkter ved blodtrykksbehandling,» skriver Arne Svilaas og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2004 (1). Noen av de samme artikkelforfatterne har tidligere skrevet: «Det er vist i mange randomiserte, prospektive kontrollerterte kliniske forsøk at behandling av hypertensjon med diuretika og/eller betablokkere har preventiv effekt på kardiovaskulære senkomplikasjoner» (2).

De som er lei av tiaziddebatten, må ha oss unnskyldt, men vi kan ikke la være å dele vår undring over disse motstridende utsagnene.

I alle større kliniske studier effekten av blodtrykksmidler er testet, har man tillatt bruk av tilleggsmedikasjon for å nå fastsatte behandlingsmål. Er det dette forfatterne sikter til når de hevder at tiazider alene ikke har vist positiv effekt i studiene som er gjennomført? I så fall – betyr det at forfatterne mener at konklusjonene som tidligere har vært trukket av gjennomførte blodtrykksstudier, må revideres? Kjenner artikkelforfatterne til studier der ikke-tiazider alene har vist positiv effekt på harde endepunkter ved blodtrykksbehandling?

Vi er enig i at det er viktig å sette søkelyset på harde endepunkter. Det finnes etter hvert flere gode systematiske oversikter som på grunnlag av kliniske kontrollerte forsøk oppsummerer effekten av ulike blodtrykksmidler på de viktigste utfallene (3 – 5). Det entydige budskapet er at tiazidene forebygger kardiovaskulær sykdom like godt eller bedre enn alternative blodtrykksmedikamenter.

1

Svilaas A, Kjeldsen SE, Midtbø K et al. Statin forebygger hjerteinfarkt og hjerneslag Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1821.

2

Kjeldsen SE, Syvertsen JO, Lund-Johansen P. Status for pågående kontrollerte kliniske hypertensjonsforsøk. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 61 – 3.

3

Psaty BM, Lumley T, Furberg CD et al. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: A network meta-analysis. JAMA; 289: 2534 – 44.

4

Wright JM, Lee CH, Chambers GK. Systematic review of antihypertensive therapies: does the evidence assist in choosing a first-line drug? CMAJ 1999; 161: 25 – 32.

5

Turnbull F. Effects of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events: results of prospectively-designed overviews of randomised trials. Lancet 2003; 362: 1527 – 35.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler