Ny skala for alvorlighetsgraden av delirium

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Delirium (tidligere ofte kalt akutt forvirring eller akutt konfusjon) er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom hos gamle, og forekomsten er anslått til 15 – 30 % blant eldre som innlegges akutt i indremedisinske avdelinger, og til 30 – 60 % etter operasjon for hoftebrudd (1). Symptomatologien kjennetegnes av raskt oppstått kognitiv svikt, svingende bevissthetsnivå, forstyrret søvnrytme og enten redusert eller økt psykomotorisk tempo.

  Det finnes diagnostiske kriterier for delirium både i ICD-10 og i DSM-IV (2). Confusion Assessment Method (CAM) er en kort screeningtest som gir diagnosen med ganske god presisjon (2). Den kriteriebaserte diagnosen gir imidlertid ingen informasjon om delirets alvorlighetsgrad. Denne kan variere betydelig, noe som naturligvis har stor praktisk betydning både ved forskning og i klinisk praksis.

  The Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) (3) er en enkel og rask skala for gradering av alvorligheten av delirium, forutsatt at diagnosen i utgangspunktet er stilt ved hjelp av et av de kriteriebaserte diagnosesystemene. Vi har oversatt skalaen til norsk. Oversettelsen er blitt validert ved at to personer uavhengig av hverandre, og uten kjennskap til originalen, oversatte den norske versjonen tilbake til engelsk. En systematisk sammenlikning av de to oversettelsene med originalen dannet utgangspunkt for en justering av den norske versjonen inntil meningsinnholdet var blitt mest mulig korrekt. Denne prosessen var basert på konsensus i oversettergruppen, der en av medlemmene har engelsk som morsmål (Juliebø V, Lerang K, Skanke H et al. Norwegian translation of the Memorial Delirium Assessment Scale. Presentasjon ved 17. Nordiske kongress i gerontologi, Stockholm 2004).

  Vår norske versjon er fritt tilgjengelig på Internett (4).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media