Vibeke Juliebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vibeke Juliebø

Vibeke Juliebø, Karoline Lerang, Hanne Skanke, Morten Mowé, Torgeir Bruun Wyller
09.09.2004
Delirium (tidligere ofte kalt akutt forvirring eller akutt konfusjon) er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom hos gamle, og forekomsten er anslått til 15 – 30 % blant eldre som innlegges...
Vibeke Juliebø
28.01.2010
Bruk av diuretika og etablert iskemisk hjertesykdom er viktige prediktorer for død etter hoftebrudd. Til tross for forbedret kirurgisk behandling har dødeligheten etter hoftebrudd vært nærmest...
Vibeke Juliebø, Torgeir Bruun Wyller
21.10.2010
I en ellers utmerket artikkel om lårhalsbrudd i Tidsskriftet nr. 16/2010 skriver Frede Frihagen og medarbeidere at det ikke spiller noen rolle om disse pasientene må vente opptil to døgn på å bli...