Vibeke Juliebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vibeke Juliebø

Kristian Berge, Magnus N. Lyngbakken, Torbjørn Omland, Vibeke Juliebø, Henrik Schirmer, Helge Røsjø
11.01.2021
I Tidsskriftet nr. 12/2020 rapporterer Grimnes og medarbeidere fra UNN en interessant og lærerik pasientkasuistikk om en mann i 60-årene med alvorlig endokrinologisk sykdom ( 1 ). Vi tror det kan...
Vibeke Juliebø
18.11.2019
Better compliance with prevailing guidelines may even out regional differences in the treatment of patients with myocardial infarction. In 2018, more than 13 000 patients were diagnosed with...
Vibeke Juliebø
18.11.2019
Bedre etterlevelse av vedtatte retningslinjer kan utjevne regionale forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt. I 2018 fikk over 13 000 pasienter diagnostisert hjerteinfarkt i norske...
Vibeke Juliebø, Karoline Lerang, Hanne Skanke, Morten Mowé, Torgeir Bruun Wyller
09.09.2004
Delirium (tidligere ofte kalt akutt forvirring eller akutt konfusjon) er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom hos gamle, og forekomsten er anslått til 15 – 30 % blant eldre som innlegges...
Vibeke Juliebø
28.01.2010
Bruk av diuretika og etablert iskemisk hjertesykdom er viktige prediktorer for død etter hoftebrudd. Til tross for forbedret kirurgisk behandling har dødeligheten etter hoftebrudd vært nærmest...
Vibeke Juliebø, Torgeir Bruun Wyller
21.10.2010
I en ellers utmerket artikkel om lårhalsbrudd i Tidsskriftet nr. 16/2010 skriver Frede Frihagen og medarbeidere at det ikke spiller noen rolle om disse pasientene må vente opptil to døgn på å bli...