Morten Mowé

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Morten Mowé

Morten Mowé
15.02.2007
Bondevik, M Nygaard, HA Tverrfaglig geriatri En innføring. 2. utg. 339 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. Pris NOK 429 ISBN 82-450-0348-4 Tverrfaglig tilnærming er helt sentralt i arbeidet...
Vibeke Juliebø, Karoline Lerang, Hanne Skanke, Morten Mowé, Torgeir Bruun Wyller
09.09.2004
Delirium (tidligere ofte kalt akutt forvirring eller akutt konfusjon) er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom hos gamle, og forekomsten er anslått til 15 – 30 % blant eldre som innlegges...
Morten Mowé
20.03.2002
Underernæring er vanlig hos eldre pasienter i institusjon. Det er vist forekomst på 20 – 50 % både i internasjonale (1, 2) og skandinaviske studier (3). Denne underernæringen er ikke bare en generell...
Thomas Bøhmer, Morten Mowé
10.01.2002
Det er et prisverdig initiativ Legeforeningen har tatt med utgivelsen av rapporten Når du er gammel og ingen vil ha deg , om eldre og eldreomsorg (1). Etter det jeg har fått opplyst, har...
Thomas Bøhmer, Morten Mowé
30.03.2000
Basert på materiale publisert i Age & Ageing (25) Tungeatrofi, definert som fravær av tungens papiller, betraktes som en markør for ernæringssvikt og forelå hos nesten 5 % ved en stor...