Ola Thune

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ola Thune

Tor Bjerkedal, Ola Thune
06.03.2003
Ved innføringen av den nye sykepengeordningen i 1978 ble det presentert beregninger der arbeidsgiver med en arbeidsgiverperiode på 14 dager ble antatt å dekke 45 % av det totale antall...
Tor Bjerkedal, Ola Thune
15.05.2003
Vi takker for Arne Sandervangs kommentar. Det gir oss anledning til å understreke at vårt utgangspunkt ikke er økonomi, men en ofte brukt antakelse om at arbeidsgivernes utgifter til...