John Gunnar Mæland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Gunnar Mæland

John Gunnar Mæland
20.07.2021
Skal man minske de sosiale forskjellene i helse, må man motvirke urettferdige ulikheter i livssjanser og ressurser. Dette er et nasjonalt politisk ansvar. «Alle partier som ber om velgernes tillit i...
Øystein Hetlevik, John Gunnar Mæland, Kjell Haug, Eivind Meland, Steinar Hunskår, Thomas Mildestvedt, Stein Emil Vollset, Karl-Henning Kalland, Olav Ervik
01.02.2021
Sturla Gjesdal (f. 1952) døydde på Haukeland universitetssjukehus 11. desember 2020. Han tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1982 og doktorgraden i 2003, med avhandling om...
John Gunnar Mæland, Lasse Pihlstrøm, Knut Mork Skagen, Gunnar Kvåle
06.11.2019
Leger krever klimahandling nå! er tittelen på et opprop fra Legenes klimaaksjon. Klimakrisen er en helsekrise, og vi krever umiddelbare og radikale endringer i norsk klima- og energipolitikk. Leger...
Gunnar Kvåle, Knut Mork Skagen, Lars T. Fadnes, John Gunnar Mæland
02.05.2019
De viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken. Leger har hatt en viktig rolle i kampen mot mange folkehelsetrusler, fra alkohol- og tobakkslovgivning til atomvåpen. Å bekjempe...
John Gunnar Mæland, Saima Naz Akhtar, Bjørn Hilt, Kirsten Kjelsberg Osen
09.11.2018
Doctors made a significant contribution to the United Nations’ decision to ban nuclear weapons in 2017. What can we learn from this history, and how can doctors continue to be involved in the efforts...
John Gunnar Mæland, Saima Naz Akhtar, Bjørn Hilt, Kirsten Kjellberg Osen
08.11.2018
Leger bidro i vesentlig grad til at FN vedtok et forbud mot atomvåpen i 2017. Hva kan vi lære av denne historien og hvordan kan leger videre engasjere seg i arbeidet for en atomvåpenfri verden?...
Saima Naz Akhtar, Bjørn Hilt, John Gunnar Mæland
02.10.2017
7. juli 2017 stemte 122 av FNs medlemsland for en fremforhandlet avtaletekst som utvetydig gjør atomvåpen ulovlige. Bare ett Nato-land – Nederland – deltok i forhandlingene, men var til sist også det...
John Gunnar Mæland
02.02.2017
2016 ble et gjennombruddsår i arbeidet for en verden fri fra atomvåpen. FNs hovedforsamling vedtok i desember med stort flertall at det i 2017 skal startes forhandlinger om et folkerettslig forbud...
John Gunnar Mæland
18.01.2017
2016 ble et gjennombruddsår i arbeidet for en verden fri fra atomvåpen. FNs hovedforsamling vedtok i desember med stort flertall at det i 2017 skal startes forhandlinger om et folkerettslig forbud...
John Gunnar Mæland, Kirsten Kjelsberg Osen, Mons Lie
04.10.2007
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) ble tildelt Nobels fredspris for 1985. Her fra pressekonferansen med de to representantene for foreningen, f.v. Bernard Lown og...
John Gunnar Mæland
19.11.2009
Lown, B. Prescription for survival A doctor’s journey to end nuclear madness. 438 s, ill. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2008. Pris USD 35 ISBN 978-1-57675-482-5 Rudolf Virchows gamle...
Ingrid Andersen, Hanne Frydenberg, John Gunnar Mæland
11.06.2009
De fleste undersøkelser har konkludert med multifaktorielle forklaringer på sykefravær ( 1 ). Når man skal lete etter årsaker til sykefravær, bør det skilles mellom forhold på makronivå som kan...
John Gunnar Mæland
23.02.2006
Tellnes, Gunnar Urbanisation and health New challenges in health promotion and prevention. 368 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2005. Pris NOK 329 ISBN 82-7477-208-3 Boken baserer seg på innlegg og...
John Gunnar Mæland
05.01.2006
Begrepet «samfunnsmedisin» brukes både i overordnet betydning og som betegnelse på det spesifikke legearbeid som spesialister i faget utøver. Spesialiteten samfunnsmedisin ble opprettet i 1984,...
John Gunnar Mæland
20.11.2003
Steen, Eldri Haugli, Liv Når livet setter seg i kroppen Bevisstgjøring, muligheter, valg. 148 s, ill. Oslo: Noras Ark, 2003. Pris NOK 178 ISBN 82-7979-018-7 Denne boken retter seg mot personer som...
John Gunnar Mæland
23.10.2003
Eldri, Steen Liv, Haugli Når livet setter seg i kroppen Bevisstgjøring, muligheter, valg. 148 s, ill. Oslo: Noras Ark, 2003. Pris NOK 178 ISBN 82-7979-018-7 Denne boken retter seg mot personer som...
John Gunnar Mæland
30.04.2003
Folkehelsemeldingen viser at vi har en helseminister som tenker lenger enn til dagens problemer Regjeringen har nylig lagt frem en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken: Resept for et sunnere...
John Gunnar Mæland
20.02.2003
På en ellers ny og tiltalende forside av Tidsskriftet nr. 1/2003, står: Alkohol og uhelse. Så vidt meg bekjent, eksisterer ikke ordet «uhelse» på norsk, iallfall finnes det ikke i nettutgaven av...
Peder Rolfssøn Ringdal*, Kjell Haug, John Gunnar Mæland
20.01.2002
I løpet av de første 20 årene etter innføring av folketrygden i 1967 ble andelen uføretrygdede i befolkningen fordoblet (1). Særlig vakte veksten i antall uførepensjonerte i slutten av 1980-årene...
John Gunnar Mæland, Peder Rolfssøn Ringdal*, Kjell Haug
20.01.2002
Sykmelding II etter åtte ukers sykefravær ble innført i 1988 for å gi trygdeetaten et bedre medisinsk grunnlag for å vurdere langtidssykmeldte (1). Fra 1993 kom det krav om at trygdekontorene skulle...