Peder R. Ringdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peder R. Ringdal

Peder R. Ringdal, John Gunnar Mæland, Kjell Haug
10.05.2002
Vi takker for positiv og konstruktiv respons på våre to artikler om Sykmelding II i Tidsskriftet nr. 2/2002. Vi er enige i at en optimal oppfølging av langtidssykmeldte må omfatte bruk av aktive...
Sturla Gjesdal, Kjell Haug, Peder R. Ringdal, Stein Emil Vollset, John Gunnar Mæland
30.06.2005
Uførepensjonen har siden 1961 vært en hjørnestein i den norske velferdsstaten ( 1 ). I perioder har imidlertid vekst i antallet uførepensjonister skapt bekymring ( 2 , 3 ). Etter innstramningsårene...