Preben Aavitsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Preben Aavitsland

Preben Aavitsland
04.08.2020
District medical officers are responsible for detecting and stopping local outbreaks of COVID-19, while we try to learn more about the virus and the disease, and get prepared for new waves of...
Preben Aavitsland
03.07.2020
Kommunelegene skal oppdage og slå ned lokale utbrudd av covid-19 mens vi prøver å lære mer om viruset og sykdommen og forbereder oss på nye bølger. Folket, bedriftene og myndighetenes respons på...
Preben Aavitsland
16.03.2020
Selvsagt er det for tidlig å konkludere om hvor covid-19-epidemien vil ende, og selvsagt mangler det fortsatt mye kunnskap om SARS-CoV-2-viruset og dets spredning. Likevel må vi også her i Norge hele...
Ragnhild Helen Austad, Elisabeth Sandbakken, Hanna Sandrib, Preben Aavitsland, Johan N. Bruun, Frode Eick, Anne Kveim Lie
16.03.2020
Allmennfarlige smittsomme sykdommer er infeksjonssykdommer som er særlig smittsomme, kan opptre hyppig og ha høy dødelighet eller gi alvorlige eller varige skader ( 1 ). For å bekjempe disse må...
Preben Aavitsland
05.02.2020
Doctors have a key role to play in limiting the adverse effects of the newly discovered virus originating in China. Just before the New Year, the health authorities in Wuhan, China, discovered a...
Preben Aavitsland
29.01.2020
Legene har en nøkkelrolle i å begrense skadevirkningene av det nyoppdagede viruset med utspring i Kina. Rett før det nye året oppdaget helsemyndighetene i Wuhan i Kina en klynge av pasienter med...
Preben Aavitsland
30.10.2019
An important part of our defence against infection is preventing infectious agents from getting under our skin. A couple of square metres of skin is all that stands between us and a world of...
Preben Aavitsland
30.10.2019
En viktig del av smittevernet er å hindre smittestoffene i å komme under huden på oss. Et par kvadratmeter hud er alt som står mellom oss og en verden av smittestoffer og giftstoffer. Huden er vårt...
Preben Aavitsland
19.08.2019
I Norge ble hele befolkningen i oktober 2009 anbefalt å vaksinere seg mot den nye influensaen ( 1 ). Ulvestad og Slørdal gir inntrykk av at anbefalingen manglet «et rasjonelt og uhildet grunnlag», at...
Preben Aavitsland
20.05.2019
Barnevaksinasjonsprogrammets suksess i å redusere sykdomsbyrden av smittsomme sykdommer bør inspirere til et tilsvarende program for voksne. I en gjennomsnittlig influensasesong oppsøker et par...
Preben Aavitsland
18.01.2007
Illustrasjon John Bavosi, Science Photo Library/GV-Press Giardia er en encellet parasitt med en veldefinert livssyklus. De hardføre cystene kan overleve måneder i kaldt vann. Man smittes ved å svelge...
Hilde Kløvstad, E. Arne Høiby, Preben Aavitsland
06.11.2008
Gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ble det i første halvår i 2006 observert en økt letalitet av systemisk gruppe B-streptokokkinfeksjon hos nyfødte og spedbarn ( 1 ). Gruppe B-...
Petter Elstrøm, Bjørn Iversen, Preben Aavitsland
31.01.2008
Gule stafylokokker kan forårsake et vidt spekter av infeksjoner – alt fra overfladiske, ufarlige hudinfeksjoner til livstruende invasive infeksjoner ( 1 ). Resistens mot antibiotika har på...
Petter Elstrøm, Bjørn Iversen, Preben Aavitsland
31.01.2008
Staphylococcus aureus can cause a wide variety of infections - anything from superficial harmless skin infections to life-threatening invasive ones ( 1 ). Resistance to antibiotics is a global public...
Preben Aavitsland
15.05.2008
Flåttbitt skjer en gang iblant, men borreliainfeksjon er uvanlig og alvorlige sykdomsmanifestasjoner er svært sjeldent. Nyt sommeren – med enkle forholdsregler! Skogflåtten er det eneste småkrypet...
Petter Elstrøm, Preben Aavitsland
04.12.2008
Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er vanlig forekommende bakterier hos mennesker. Hos friske gir de vanligvis få problemer, men i miljøer med spesielt infeksjonsmottakelige personer, som i...
Preben Aavitsland, Åslaug Helland
23.10.2008
Antibiotikaresistens er en forventet følge av smittestoffenes evolusjon. Godt smittevern og varsom bruk av antibiotika kan forsinke utviklingen Grunnlaget for artenes evolusjon ved naturlig utvalg er...
Siri Helene Hauge, Susanne Gjeruldsen Dudman, Katrine Borgen, Olav Hungnes, Arne Brantsæter, Bjørn Iversen, Preben Aavitsland
10.09.2009
30. mars 2009 innsyknet en ti år gammel gutt fra California med feber, hoste og oppkast ( 1 , 2 ). Etter en ukes tid med symptomatisk behandling ble han frisk. Analyse av prøver tatt fra gutten...
Preben Aavitsland
27.08.2009
Stoffmisbrukere har mange helseproblemer. Hepatitt C kan være et av de minste, og fordeler og ulemper med tidlig antiviral behandling må vurderes nøye Vi har alle sett dem i sommergatene,...
Preben Aavitsland
26.03.2009
Vinteren 2008 avslørte overvåkingen i Norge at det dominerende influensaviruset var resistent mot oseltamivir. Det viste seg snart at problemet var verdensomspennende. Influensasesongen 2007 – 08 var...