Preben Aavitsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Preben Aavitsland

Preben Aavitsland
19.08.2019
I Norge ble hele befolkningen i oktober 2009 anbefalt å vaksinere seg mot den nye influensaen ( 1 ). Ulvestad og Slørdal gir inntrykk av at anbefalingen manglet «et rasjonelt og uhildet grunnlag», at...
Preben Aavitsland
20.05.2019
Barnevaksinasjonsprogrammets suksess i å redusere sykdomsbyrden av smittsomme sykdommer bør inspirere til et tilsvarende program for voksne. I en gjennomsnittlig influensasesong oppsøker et par...
Preben Aavitsland
18.01.2007
Illustrasjon John Bavosi, Science Photo Library/GV-Press Giardia er en encellet parasitt med en veldefinert livssyklus. De hardføre cystene kan overleve måneder i kaldt vann. Man smittes ved å svelge...
Preben Aavitsland, Åslaug Helland
23.10.2008
Antibiotikaresistens er en forventet følge av smittestoffenes evolusjon. Godt smittevern og varsom bruk av antibiotika kan forsinke utviklingen Grunnlaget for artenes evolusjon ved naturlig utvalg er...
Hilde Kløvstad, E. Arne Høiby, Preben Aavitsland
06.11.2008
Gjennom Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ble det i første halvår i 2006 observert en økt letalitet av systemisk gruppe B-streptokokkinfeksjon hos nyfødte og spedbarn ( 1 ). Gruppe B-...
Petter Elstrøm, Bjørn Iversen, Preben Aavitsland
31.01.2008
Gule stafylokokker kan forårsake et vidt spekter av infeksjoner – alt fra overfladiske, ufarlige hudinfeksjoner til livstruende invasive infeksjoner ( 1 ). Resistens mot antibiotika har på...
Petter Elstrøm, Bjørn Iversen, Preben Aavitsland
31.01.2008
Staphylococcus aureus can cause a wide variety of infections - anything from superficial harmless skin infections to life-threatening invasive ones ( 1 ). Resistance to antibiotics is a global public...
Preben Aavitsland
15.05.2008
Flåttbitt skjer en gang iblant, men borreliainfeksjon er uvanlig og alvorlige sykdomsmanifestasjoner er svært sjeldent. Nyt sommeren – med enkle forholdsregler! Skogflåtten er det eneste småkrypet...
Petter Elstrøm, Preben Aavitsland
04.12.2008
Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er vanlig forekommende bakterier hos mennesker. Hos friske gir de vanligvis få problemer, men i miljøer med spesielt infeksjonsmottakelige personer, som i...
Siri Helene Hauge, Susanne Gjeruldsen Dudman, Katrine Borgen, Olav Hungnes, Arne Brantsæter, Bjørn Iversen, Preben Aavitsland
10.09.2009
30. mars 2009 innsyknet en ti år gammel gutt fra California med feber, hoste og oppkast ( 1 , 2 ). Etter en ukes tid med symptomatisk behandling ble han frisk. Analyse av prøver tatt fra gutten...
Preben Aavitsland
27.08.2009
Stoffmisbrukere har mange helseproblemer. Hepatitt C kan være et av de minste, og fordeler og ulemper med tidlig antiviral behandling må vurderes nøye Vi har alle sett dem i sommergatene,...
Preben Aavitsland
26.03.2009
Vinteren 2008 avslørte overvåkingen i Norge at det dominerende influensaviruset var resistent mot oseltamivir. Det viste seg snart at problemet var verdensomspennende. Influensasesongen 2007 – 08 var...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Hege Line Løwer, Siri Vangen, Reidar Hjetland, Hege Lundmark, Preben Aavitsland
26.03.2009
Årlig gjennomføres det om lag 9 000 keisersnitt i Norge ( 1 ). Andelen barn som blir født etter keisersnitt her i landet har økt fra 2 % i 1967 til 16 % i 2006 ( 2 , 3 ). Etter ethvert operativt...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Hege Line Løwer, Siri Vangen, Reidar Hjetland, Hege Lundmark, Preben Aavitsland
26.03.2009
About 9 000 caesarean sections are performed in Norway annually ( 1 ); the percentage of children delivered in this way increased from 2 % in 1967 to 16 % in 2006 ( 2 , 3 ). Complications may occur...
Preben Aavitsland
03.12.2009
I lederartikkelen konkluderte jeg slik: «Stoffmisbrukere har, som andre borgere, krav på den beste behandling vi kan tilby. Men de må få god informasjon om valgene. En asymptomatisk infeksjon med...
Preben Aavitsland, Øivind Nilsen
29.11.2006
I 2006 er det 25 år siden de første pasientene med sykdommen som senere skulle få navnet ervervet immunsviktsyndrom – aids – ble beskrevet i meldingsbladet til folkehelseinstituttet i USA ( 1 ). Bare...
Preben Aavitsland
07.09.2006
Med tabu menes gjerne et tema som er forbudt eller farlig å omtale. Abort er ikke tabu for meg. Tvertimot, jeg ønsker mer debatt og forskning om svangerskapsforebygging og svangerskapsavbrudd. I en...
Preben Aavitsland
02.11.2006
I spørsmålet om det nye sentralregisteret over kvinner som har tatt abort, støter forskernes interesser mot hensynet til kvinnene som skal registreres. Derfor har Tidsskriftet på lederplass bedt...
Preben Aavitsland
06.04.2006
Credés profylakse mot øyeinfeksjon hos nyfødte måtte avvikles fordi ulempene var større enn gevinsten. Gjelder det andre forebyggende tiltak også? Ophthalmia neonatorum er definert som konjunktivitt...
Preben Aavitsland
05.10.2006
Orker vi tanken på en verden uten vaksiner mot poliomyelitt og meslinger? Vil våre kolleger i 2036 orke tanken på en verden uten vaksine mot hivinfeksjon og malaria? I dette og i de tre neste numrene...