Per Helsing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Helsing

Syed Mohammad Husain Rizvi, Jon Anders Halvorsen, Per Helsing
22.11.2016
Begge foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo En gutt i tenårene utviklet smerter, erytem, blemmer og hevelse på venstre side av kroppen fem dager etter en brytekamp. Han ble innlagt i sitt...
Per Helsing, Patrick Kramer, Åse Haugstvedt, Steinulv Aarebrot, Anders Todal, Dagfinn Moseng, Mitch Loeb
04.11.2004
Basalcellekarsinom er en langsomtvoksende svulst i huden. Den viktigste etiologiske faktoren synes å være eksposisjon for ultrafiolett (UV) stråling fra solen ( 1 ). Insidensen er økende og er i dag...
Per Helsing
18.11.2004
Insidensen av melanom har økt betydelig hos lyshudede personer i hele verden de siste tiår. I enkelte land rapporteres det nå om fall i insidens i yngre kohorter. I Norge gjør Kreftforeningen en...
Per Helsing
10.04.2003
Henriksen, T Solstråling Sol – ozon – helse. 123 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002. Pris NOK 229 ISBN 82-05-30406-8 Dette er oppfølgeren til Deilig er den himmel blå , et lite hefte brukt...
Claus Lützow-Holm, Per Helsing
30.04.2003
En medfødt føflekk defineres som en melanocyttisk nævus som er til stede ved fødselen. Slike finnes hos ca. 1 % av de nyfødte ( 1 ). Føflekkene inndeles i små, mellomstore og store, basert på...
Petter Jensen Gjersvik, Per Helsing
10.08.2001
Fotodynamisk behandling er under utvikling for behandling av solare keratoser og overflatiske former for basalcellekarsinom. Det norske firmaet PhotoCure har utviklet en krem, Metvix, som anvendes i...
Per Helsing, Nils Jørgen Mørk, Tor Flage*
20.06.2001
Nevus flammeus er medfødte, kutane, vaskulære malformasjoner (fig 1) som affiserer 0,3 % av nyfødte (1). Fødselsmerkene er ofte distribuert svarende til dermatomer, og kan representere mosaikker...
Petter Jensen Gjersvik, Per Helsing
20.09.2001
Vår kritikk dreier seg om omtalen av fotodynamisk behandling som effektiv ved ”visse typer aggressiv hudkreft”, slik det stod i artikkelen i Aftenposten (1), noe basalcellekarsinom ikke er (2). Vi...
Claus Lützow-Holm, Petter Gjersvik, Per Helsing
11.06.2013
It can be difficult to distinguish between malignant melanoma, pigmented naevus and seborrheic keratosis. Curettage and punch biopsy are simple procedures that can be performed by a general...
Jürgen Geisler, Ingeborg M. Bachmann, Marta Nyakas, Per Helsing, Hans E. Fjøsne, Lovise Olaug Mæhle, Steinar Aamdal, Nils A. Eide, Henrik L. Svendsen, Oddbjørn Straume, Trude E. Robsahm, Kari D. Jacobsen, Lars A. Akslen
29.10.2013
About 1 500 cases of malignant melanoma are reported in Norway each year ( 1 ). Early diagnosis and appropriate surgical treatment cure many patients (80 – 90 %). Approximately 10 – 20 % of those who...
Ragnar S. Faye*, Per Helsing, Frøydis Langmark
10.04.2000
Artikkelen bygger delvis på en undersøkelse publisert i European Journal of Dermatology (13) Insidens og i noe mindre grad dødelighet av malignt melanom i hud har økt betydelig i Norge og mange andre...
Ingrid Roscher, Trine Brevig, Gro Mørk, Per Helsing, Petter Gjersvik
13.12.2011
Basalcellekarsinom er den vanligste formen for hudkreft, og insidensen er økende både i Norge og på verdensbasis. Omtrent 10 – 15 % av disse svulstene har et aggressivt, infiltrerende og/eller...
Petter Gjersvik, Per Helsing, Hallvard Holdaas, Stein Bergan
02.10.2012
Organtransplanterte pasienter lever lenger enn tidligere, og det foretas stadig flere organtransplantasjoner. For å unngå avstøtning av det transplanterte organet må pasientene bruke immunsuppressive...
Claus Lützow-Holm, Petter Gjersvik, Per Helsing
11.06.2013
Det kan være vanskelig å skille mellom malignt melanom, pigmentnævus og seboreisk keratose. Bruk av kyrette og stanseeksisjon er enkle prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis for å avklare...
Jürgen Geisler, Ingeborg M. Bachmann, Marta Nyakas, Per Helsing, Hans E. Fjøsne, Lovise Olaug Mæhle, Steinar Aamdal, Nils A. Eide, Henrik L. Svendsen, Oddbjørn Straume, Trude E. Robsahm, Kari D. Jacobsen, Lars A. Akslen
29.10.2013
I Norge registreres hvert år ca. 1 500 tilfeller av malignt melanom ( 1 ). Tidlig diagnose og adekvat kirurgisk behandling kurerer mange pasienter (80 – 90 %). Av dem som blir operert, vil ca. 10 – ...
Per Helsing
17.11.2015
Bryld, Lars Erik Heidenheim, Michael Dermatologi og venerologi 535 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2015. Pris DKK 700 ISBN 978-87-7749-710-0 Danske lærebøker i hud- og veneriske sykdommer har lenge...