Peter Wapler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter Wapler

Eivind Meland, Peter Wapler
30.06.2001
I Tidsskriftet nr. 6/2001 hadde Knud Landmark en oversiktsartikkel hvor han pekte på den grundige dokumentasjon på tradisjonelle blodtrykksmidler og disse midlers gunstige bivirkningsprofil (1). I en...
Eivind Meland, Peter Wapler
10.08.2001
Vi takker Gro Ramsten Wesenberg & Steinar Madsen i Statens legemiddelverk for svaret på vårt innlegg. Av svaret fremgår det at legemiddelmyndighetene mangler virkemidler – de kan verken hindre at...
Eivind Meland, Peter Wapler
20.09.2001
I sommer rettet flere leger en henvendelse til MSD Norge fordi vi hadde mistanke om at firmaet henviste til leverings- og produksjonsproblemer som et påskudd til å avregistrere det eneste gjenværende...