Edvin Schei

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Edvin Schei

Edvin Schei
17.09.2018
Audun Myskja Pust Nøkkelen til styrke, helse og glede. 248 s, ill. Oslo: J.M. Stenersens Forlag, 2018. Pris NOK 399 ISBN 978-82-7201-648-6 Som leser hadde jeg blandede tanker og stemninger under...
Edvin Schei
28.05.2018
Tom A. Hutchinson Whole person care Transforming healthcare. 150 s, tab, ill. Cham: Springer, 2017. Pris EUR 55 ISBN 978-3-319-70583-5 McGill University i Montreal kalles gjerne «Harvard of the north...
Edvin Schei
02.05.2017
De er 87 år gamle og glitrer på den globale scenen med sine bøker, artikler og foredrag om profesjonell identitet og legeskap, om hva leger må forstå, kunne, føle og ville for å innfri den...
Edvin Schei
20.12.2016
Aalberg, Thore K. Kunsten å kommunisere med pasienter 220 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016. Pris NOK 369 ISBN 978-82-02-52718-1 Du kan trygt lese videre, selv om boken er skrevet for...
Edvin Schei
04.10.2007
Feest, K K., Forbes Today’s students, tomorrow’s doctors Reflections from the wards. 144 s. Oxon: Radcliffe, 2007. Pris GBP 20 ISBN 978-184619- 078- 0 Husker du hvordan det var å være «lege» for...
Edvin Schei
13.12.2007
Downing, R. Suffering and healing in America An American doctor’s view from outside. 126 s. Oxon: Radcliffe, 2007. Pris GBP 25 ISBN 978-1-84619-130-5 Er det meningsfullt å sammenlikne amerikansk og...
Edvin Schei
03.05.2007
K., Sweeney Complexity in primary care Understanding its value. 165 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 25 ISBN 1-85775-724-6 Utgangspunktet i denne boken er en konsultasjon som ikke gikk så...
John Nessa, Edvin Schei, Per Stensland
25.06.2009
Prest eller psykoterapeut eller …? Illustrasjon Anne Gitte Hertzberg Eit av særtrekka i allmennmedisinen er at det er pasienten i større grad enn sjukdommen eller organsystemet som står i...
Tor-Johan Ekeland, Linn Getz, Irene Hetlevik, Anna Luise Kirkengen, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen
14.05.2009
Medisinsk forskning frembringer en stor mengde data, men altfor sjelden forekommer det genuint nye innsikter. For å unngå at forskningen bare reproduserer seg selv, bør både planlegging, innsamling...
Edvin Schei
25.05.2006
Crellin, John K. Public expectations and physicians’ responsibilities Voices of medical humanities. 165 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Publishing, 2005. Pris USD 48 ISBN 1-85775-642-8 Boken er blitt...
Edvin Schei
14.12.2006
«Bruk ikke det utenlandske ord: idealer. Vi har jo det gode norske ord: løgne.» Slik taler doktor Relling i Vildanden av Henrik Ibsen. Legens syrlige formulering oser av utbrenthet, bitre erfaringer...
Edvin Schei
06.03.2003
Wackerhausen, S Humanisme, professionsidentitet og uddannelse – i sundhedsområdet 95 s. København: Hans Reitzel, 2002. Pris DKK 128 ISBN 87-412-2497-3 «Humanisme» er et honnørord som klinger vakkert...
Roger Strand, Edvin Schei
10.05.2001
Da det led mot dugurdstid, satte han kvernen på kjøkkenbordet. ”Mal sild og velling, og det både fort og vel!” sa mannen. Og kvernen til å male sild og velling, først alle fat og trau fulle, og siden...
Edvin Schei, Seksjon for allmennmedisin
30.03.2001
Enhver læge som ikke kan gjøre mirakler er en kvaksalver. Enhver læge som ikke tillige er sjælesørger – er en kvaksalver Arne Garborg (55) I 1952 skrev Trygve Braatøy at legestudiet var ”en årelang...
Edvin Schei
20.05.2001
Den lege som også er filosof, er å likne med en gud, står det i de hippokratiske skriftene. Når leger dras mot filosofien, er det fordi man blir dyktigere av å tvile på gjengse sannheter, søke bred...
Kjell Arne Johansson, Christian Ohldieck, Margrethe Aase, Edvin Schei
20.05.2001
På et operasjonsbord på Haukeland Sykehus ligger en 17 år gammel gutt med nakkeskade, sannsynligvis lammet for livet. Kun en liten del av nakken samt noe av hoftekammen er synlig under det grønne...
Anders Bærheim, Edvin Schei, Eivind Meland
20.05.2001
Vi takker for en interessant kommentar! Truls W. Gedde-Dahl & Per Wium markedsfører spennende tanker for videreutvikling av student-/brukerstyrte undervisningsmetoder og deltakende læring ved...
Tone Smith-Sivertsen, Edvin Schei, Morten Schei
30.10.2001
I Tidsskriftet nr. 22/2001 har Karl-Olof Wathne & Erik Bøhler en viktig artikkel om tiltak som kan bidra til å bedre barns helse verden over (1). Mer enn ti millioner barn under fem år dør hvert...
Eivind Meland, Edvin Schei, Anders Bærheim
20.08.2000
Troen på at all virkelighet, også mennesket, kan utforskes, forklares og behandles «objektivt», har hatt en sterk posisjon i medisinen siden tidlig i forrige århundre (1). Positivismen eller...
Edvin Schei, Anders Bærheim, Eivind Meland
20.08.2000
I legeutdanningen har man tradisjonelt lagt liten vekt på å oppøve kompetanse i klinisk samtalekunst og konsultasjonsteknikk, men bildet er nå i ferd med å endre seg ved samtlige norske læresteder...