Anders Bærheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Bærheim

Tore Gude, Per Vaglum, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Are Holen
28.01.2021
Norske medisinstudenter har ikke så gode ferdigheter i klinisk kommunikasjon ved studieslutt som man kunne ønske. Flere forbedringer er iverksatt, men undervisningen har ytterligere...
Jan C. Frich, Stine Andersen, Anders Bærheim, Maren Ellingsen, Gard A. Skulstad Johanson, Oda Lockert, Henrik Schirmer, Tobias S. Slørdahl
18.09.2017
A national test was arranged in March 2017 for medical students in their final year. The test was well attended, and the results indicate that the academic level is consistent across all Norwegian...
Jan C. Frich, Stine Andersen, Anders Bærheim, Maren Ellingsen, Gard A. Skulstad Johanson, Oda Lockert, Henrik Schirmer, Tobias S. Slørdahl
18.09.2017
En nasjonal delprøve ble gjennomført i mars 2017 for medisinstudenter i siste studieår. Oppslutningen om prøven var stor, og resultatene indikerer et jevnt faglig nivå på tvers av de norske...
Ivar Halvorsen, Eivind Meland, Anders Bærheim
04.01.2007
Legevakttjenesten i Norge er i første rekke ment å dekke befolkningens behov for øyeblikkelig helsehjelp til ulike tider på døgnet ( 1 ). Med øyeblikkelig hjelp menes «den helsehjelp som...
Ivar Halvorsen, Eivind Meland, Anders Bærheim
04.01.2007
The emergency services in Norway are primarily meant to cover the population’s need for immediate medical aid at any time of the day or night ( 1 ). Immediate aid means «the first aid the medical...
Anders Bærheim
23.08.2007
Er det for lite erfaringsbasert læring og medisinsk profesjonalisme i dagens medisinske utdanning? I de senere årene har det internasjonalt vært rettet økende oppmerksomhet mot utvikling av...
Anders Bærheim
18.10.2007
Tate, P. The other side of medicine 121 s. Oxon: Radcliffe, 2007. Pris GBP 22 ISBN 978-184619-154-1 Denne lille boken inneholder 26 korttekster av Peter Tate, en av Englands store allmennpraktikere...
Anders Bærheim
23.08.2007
Woodhouse, J Strategies for healthcare education How to teach in the 21 st century. 153 s, ill. Oxon: Radcliffe, 2007. Pris GBP 25 ISBN 978-1-84619-006-3 Det var med stor interesse jeg gikk løs på...
Anders Bærheim, Knut Eirik Eliassen, Morten Lindbæk
18.12.2008
Screening og behandling av asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet omtales nå i to nasjonale faglige retningslinjer. Begge er utgitt av Helsedirektoratet ( 1 , 2 ). Anbefalingen i...
Anders Bærheim
17.04.2008
Bjørnstad, T Bergan, T. Sykehusboka 190 s, ill. Oslo: Aschehoug & Rikshospitalet, 2007. Pris gratis ISBN 978-82-03-24952-5 Målgruppen er pasienter ved landets barneavdelinger. Slik stoffet er...
Anders Bærheim, Steinar Hunskår, Bjørn Bjorvatn
14.12.2006
Flere alternativmedisinske terapiretninger baserer seg på teorisystemer som er uforenlige med gjeldende vitenskapelig kunnskap i kjemi, fysikk og medisin. Slike alternativmedisinske terapisystemer...
Gunnar Tschudi Bondevik, Tone Smith-Sivertsen, Anders Bærheim
24.08.2006
Skuespiller Torild Jacobsen som den innesluttede pasienten Siri Bakke, med en av forfatterne (GTB) i legerollen. Foto Anders Bærheim Gode leger kommuniserer effektivt med pasientene sine. De lykkes...
Anders Bærheim
24.08.2006
Larkin, John Cynical acumen The anarchic guide to clinical medicine. 142 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe, 2005. Pris GBP 20 ISBN 1-85775-787-4 Det har vært en udelt glede å lese denne lille perlen av en...
Anders Bærheim, Janecke Thesen
28.08.2003
Utplassering i allmennpraksis i medisinsk grunnutdanning har økende popularitet internasjonalt ( 1  –  4 ). I Norge forutsetter alle fire medisinske studieplaner i at studentene får en-til-en-...
Tore Gude, Tor Anvik, Anders Bærheim, Ole Bernt Fasmer, Hilde Grimstad, Per Hjortdahl, Are Holen, Terje Risberg, Per Vaglum
28.08.2003
Trening i ulike former for klinisk kommunikasjon har betydning for kvaliteten på diagnostikk, behandling og oppfølging i kontakten med pasienter ved både somatiske og psykiatriske sykdommer ( 1 , 2...
Anders Bærheim
28.08.2003
Ivar, Østergaard John S., Andersen Bo , Christensen Niels, Damsbo Torsten , Lauritzen Klaus, Witt Almen medicin 357 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2003. Pris DKK 388 ISBN 87-628-0361-1 Dansk...
Roland Jureen*, Asbjørn Digranes, Anders Bærheim
14.08.2003
Bakteriologisk undersøkelse av urin er sjelden indisert ved ukomplisert nedre urinveisinfeksjon hos kvinner ( 1  –  3 ). Selv når prøve sendes til bakteriologisk undersøkelse, må behandlingen som...
Eivind Meland, Anders Bærheim
30.04.2002
Linda Gask og David Goldberg utviklet på slutten av 1980-tallet reattribusjonsmodellen til bruk ved funksjonelle lidelser og somatisering (1). Modellen er videreutviklet i Århus i et samarbeid mellom...
Anders Bærheim, Signe Flottorp, Steinar Hunskår
10.10.2001
I en nylig publisert artikkel fra USA har man evaluert egenbehandling av residiverende, ukompliserte cystitter hos kvinner (1). Kvinner med minst to cystittepisoder de siste 12 måneder ble inkludert...
Geir Kittang, Anders Bærheim
10.06.2001
Vi takkar for Erik L. Werners interessante kommentarar i Tidsskriftet nr. 14/2001 (1) til artikkelen vår i Tidsskriftet nr. 10/2001 om akupunkturbehandling av akutt lumbago (2). Werner finn det...