Leif Kaspar Gjessing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leif Kaspar Gjessing

Torbjørn Moe Eggebø, Leif Kaspar Gjessing
10.01.2001
Vi takker for Anne Marie Lingås’ kommentarer om bruk av oksytocin ved fødsel. Hun presiserer at det er vanskelig å estimere blødningsmengden, og at det er viktig å være aktpågivende i vurderingen av...
Torbjørn Moe Eggebø*, Leif Kaspar Gjessing
10.10.2000
Omkring 500 000 kvinner i verden dør årlig av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap, abort og fødsel, og trolig skyldes 25 % av dødsfallene blødning etter fødsel (1). Også i vår del av verden...
Torbjørn Moe Eggebø*, Leif Kaspar Gjessing
10.10.2000
Blødning i forbindelse med fødsel fører til høy dødelighet blant kvinner i utviklingsland (1) og høy sykelighet blant kvinner over hele verden (2). Tvillingsvangerskap, første fødsel, indusert fødsel...
Torbjørn Moe Eggebø, Leif Kaspar Gjessing
10.12.2000
Vi takker for jordmor Ellen Blix’ kommentarer i Tidsskriftet nr. 27/2000 om bruk av oksytocin ved fødsel (1). Hun presiserer at rutinemessig bruk av oksytocin kan gi smertefulle etterrier, og hun...