O.D. Saugstad og medarbeidere svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dag Bratlid kommenterer vår artikkel i Tidsskriftet nr. 1/2000 om gjenoppliving av nyfødte med romluft versus oksygen (1). Han mener at blodtrykket i en av våre dyreeksperimentelle studier (2) er lavere i romluftsgruppen i forhold til i oksygengruppen ved fem minutters gjenoppliving. Denne kommentaren må bero på en misforståelse fra Bratlids side. I den aktuelle eksperimentelle studien var blodtrykket etter fem minutters gjenoppliving (gjennomsnitt og standardavvik) 56 ± 17 mm Hg i romluftsgruppen og 62 ± 21 mm Hg i oksygengruppen. Dette er ikke signifikant forskjellig (p = 0,5). Riktignok var blodtrykket i romluftsgruppen ved fem minutter lavere enn utgangsverdien på 68 ± 7 mm Hg, mens det i oksygengruppen ikke var signifikant lavere enn utgangsverdien (70 ± 7 mm Hg), men dette innebærer selvfølgelig ikke at de to gruppene er innbyrdes forskjellige. Et viktig poeng med denne eksperimentelle studien og en rekke andre vi har gjort med denne modellen, er at oksygenmetningen synes å være tilstrekkelig ved gjenoppliving med romluft.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media