Odd O. Aalen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Odd O. Aalen

Odd O. Aalen, Mats Julius Stensrud
20.04.2020
Klassiske analyser av randomiserte kliniske forsøk forteller oss om en behandling virker, men ikke hvorfor. Kan vi finne svaret ved hjelp av medieringsanalyser? Mediering forteller oss om...
Mats Julius Stensrud, Odd O. Aalen
02.08.2019
Leger gjør beslutninger på usikkert grunnlag. Statistikk er det formelle verktøyet for å belyse usikkerheten, og begrepet statistisk signifikans brukes mye i den medisinske faglitteraturen. Men nå...
Odd O. Aalen
25.02.2019
Judea Pearl, Dana Mackenzie The Book of Why The New Science of Cause and Effect. 418 s, ill. London: Allen Pane/ Penguin Press, 2018. Pris GBP 25 ISBN 978-0-241-24263-6 Kan vi trekke slutninger om...
Eili Sponheim, Anne Margrethe Myhre, Karl Ludvig Reichelt, Odd O. Aalen
25.05.2006
Autisme er en alvorlig utviklingsforstyrrelse med livslang varighet. Tilstanden innebærer svekket evne til sosial interaksjon, svekket evne til å forstå og ta del i verbal og ikke-verbal...
Odd O. Aalen
30.05.2002
Selv et (tilsynelatende) tørt fag som statistikk kan ha store disputter som engasjerer fagfolk dypt og fører til danning av markerte skoleretninger. Diskusjonen mellom tilhengere av bayesiansk...
Hans Th. Waaler, Harald Siem, Odd O. Aalen
20.09.2011
In the hunt for doped athletes, little account is taken of the risk of condemning an innocent athlete. The doping hunters appear to be more concerned with catching all the guilty than with...
Ola Didrik Saugstad, Terje Rootwelt, Odd O. Aalen
20.04.2000
Dag Bratlid kommenterer vår artikkel i Tidsskriftet nr. 1/2000 om gjenoppliving av nyfødte med romluft versus oksygen (1). Han mener at blodtrykket i en av våre dyreeksperimentelle studier (2) er...
Ola Didrik Saugstad, Terje Rootwelt, Odd O. Aalen
20.01.2000
Bygger på materiale publisert i Pediatrics (10) Fødselsasfyksi representerer et stort problem, og i global sammenheng regner WHO med at fire millioner av omtrent 140 millioner fødsler rammes hvert år...
Hans Th. Waaler, Harald Siem, Odd O. Aalen
20.09.2011
I jakten på dopede idrettsutøvere tas det for lite hensyn til faren for å dømme en uskyldig. Dopingjegerne synes å være mer opptatt av at alle skal tas enn å vurdere risikoen for at noen av...
Hans Th. Waaler, Harald Siem, Odd O. Aalen
07.02.2012
I Tidsskriftet nr. 2/2012 konkluderer Peter Hemmersbach og medarbeidere med at de har feilfrihet i dopingtestarbeidet ( 1 ). At de ansvarlige og involverte konkluderer med feilfrihet i sine...
Mats Julius Stensrud, Odd O. Aalen
08.09.2015
Det er en vanlig oppfatning at statistikk kun er egnet for å vise assosiasjoner og korrelasjoner, men statistiske metoder er nødvendige for å etablere kausale sammenhenger i...