Nitrogenmonoksid - basal biokjemi og fysiologiske aspekter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Nitrogenmonoksid (NO) er et naturlig forekommende molekyl i en rekke celletyper og organsystemer, inkludert detkardiovaskulære system, immunsystemet og nervesystemet. Normalt produseres NO kontinuerlig i endotel fra aminosyrenl-arginin av den konstitutive formen av enzymet NO-syntase (cNOS). NO en viktig regulator av vaskulær tonus, hindrerplateadhesjon, aggregasjon og aktivering, hindrer adhesjon av leukocytter til endotel og regulerer hjertetskontraktilitet. Denne fysiologiske produksjonen av NO er viktig for regulering av systemisk blodtrykk, distribusjon avblodstrøm og vevsperfusjon. Etter vevsskade og en rekke inflammatoriske stimuli kan en induserbar NO-syntase (iNOS) bliuttrykt i flere ulike celletyper. I løpet av det siste tiåret har forskningen rundt NO bidratt til å etablere en rekkenye behandlingsstrategier for ulike tilstander. I denne oversiktsartikkelen blir basal biokjemi og basale fysiologiskeimplikasjoner vedrørende NO diskutert, med spesiell vekt på betydning av NO produsert i endotel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media