Nitrogenmonoksid - basal biokjemi og fysiologiske aspekter

Kirkebøen KA, Andreassen AK, Kvernmo HD, Strand ØA Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Nitrogenmonoksid (NO) er et naturlig forekommende molekyl i en rekke celletyper og organsystemer, inkludert det kardiovaskulære system, immunsystemet og nervesystemet. Normalt produseres NO kontinuerlig i endotel fra aminosyren l-arginin av den konstitutive formen av enzymet NO-syntase (cNOS). NO en viktig regulator av vaskulær tonus, hindrer plateadhesjon, aggregasjon og aktivering, hindrer adhesjon av leukocytter til endotel og regulerer hjertets kontraktilitet. Denne fysiologiske produksjonen av NO er viktig for regulering av systemisk blodtrykk, distribusjon av blodstrøm og vevsperfusjon. Etter vevsskade og en rekke inflammatoriske stimuli kan en induserbar NO-syntase (iNOS) bli uttrykt i flere ulike celletyper. I løpet av det siste tiåret har forskningen rundt NO bidratt til å etablere en rekke nye behandlingsstrategier for ulike tilstander. I denne oversiktsartikkelen blir basal biokjemi og basale fysiologiske implikasjoner vedrørende NO diskutert, med spesiell vekt på betydning av NO produsert i endotel.

Anbefalte artikler