Strand ØA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Strand ØA

Kirkebøen KA, Andreassen AK, Kvernmo HD, Strand ØA
10.11.1999
Sammendrag Nitrogenmonoksid (NO) er et naturlig forekommende molekyl i en rekke celletyper og organsystemer, inkludert det kardiovaskulære system, immunsystemet og nervesystemet. Normalt produseres...
Kirkebøen KA, Strand ØA
10.11.1999
Sammendrag Overproduksjon av nitrogenmonoksid (NO) fra det induserbare isoenzymet av NO-syntase (iNOS) er i dyremodeller vist å være en sentral mekanisme bak hypotensjon, myokarddepresjon og vaskulær...