Kirkebøen KA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirkebøen KA

Kirkebøen KA, Andreassen AK, Kvernmo HD, Strand ØA
10.11.1999
Sammendrag Nitrogenmonoksid (NO) er et naturlig forekommende molekyl i en rekke celletyper og organsystemer, inkludert det kardiovaskulære system, immunsystemet og nervesystemet. Normalt produseres...
Kirkebøen KA, Strand ØA
10.11.1999
Sammendrag Overproduksjon av nitrogenmonoksid (NO) fra det induserbare isoenzymet av NO-syntase (iNOS) er i dyremodeller vist å være en sentral mekanisme bak hypotensjon, myokarddepresjon og vaskulær...
Andreassen AK, Kirkebøen KA
10.11.1999
Sammendrag Endotelet syntetiserer og utskiller flere substanser som spiller en avgjørende rolle i reguleringen av tonus til underliggende glatt muskulatur. Evaluering av endotelfunksjon kan foretas...
Eikvar L, Kirkebøen KA
30.03.1998
Sammendrag Adenosin består av en ribosedel og en purinring, og binder seg til spesifikke reseptorer på cellemembranen. Reseptorene er koblet til G-proteiner og videre til en rekke ulike...