Sandbæk G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sandbæk G

Sandbæk G, Ly B, Johansen AM, Rosales A
20.11.1999
Sammendrag Iliofemoral venøs trombose er ofte assosiert med betydelig morbiditet, og kan forårsake livslange plager i form av tyngdefornemmelse, smerte, hevelse og venøse leggsår. Hensikten med denne...
Sandbæk G, Steine K, Røseth AG, Falch JA, Steine S
20.03.1997
Sammendrag Tre norske leger krysset, uten etterforsyninger, Grønland på ski fra øst til vest på 21 dager (24.4.-14.5.1996). Endringer i kroppssammensetning ble målt ved hjelp av dobbelt...
Sandbæk G, Staxrud LE, Rosén L, Bay D, Stiris M, Gjølberg T
20.10.1996
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å undersøke sammenhengen mellom vellykket intraarteriell trombolysebehandling av okkluderte arterier/karproteser til underekstremitetene og noen viktige...
Sandbæk G, Staxrud LE
20.10.1996
Sammendrag Hensikten med denne artikkelen er å beskrive vår metode for intraarteriell trombolyse. Denne behandlingsformen, som krever nært samarbeid mellom intervensjonsradiolog og karkirurg, er bare...