Johansen AM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johansen AM

Sandbæk G, Ly B, Johansen AM, Rosales A
20.11.1999
Sammendrag Iliofemoral venøs trombose er ofte assosiert med betydelig morbiditet, og kan forårsake livslange plager i form av tyngdefornemmelse, smerte, hevelse og venøse leggsår. Hensikten med denne...
Strekerud F, Johansen AM, Abildgaard U
20.10.1998
Sammendrag I treårsperioden 1993-95 ble 378 pasienter med venøs tromboembolisme behandlet ved Aker sykehus. Tilstanden var symptomgivende hos alle. Diagnosen ble verifisert ved venografi,...
Johansen AM, Abildgaard U
20.06.1998
Sammendrag For å få et inntrykk av holdningene til tromboseprofylakse ved norske medisinske avdelinger, har vi utført en spørreundersøkelse. Vi fikk svar fra 58 av 63 avdelingsoverleger (92%)...
Johansen AM, Haanæs OC
30.01.1997
Sammendrag Kylothorax er en tilstand med lymfeansamling i pleurahulen. Årsaken er vanligvis skade av ductus thoracicus eller neoplasmer i mediastinum. Skaden kan være iatrogen i forbindelse med...