Mørkve O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mørkve O

Eagan T, Gulsvik A, Mørkve O, Skaug K
20.11.1999
Sammendrag Antall sykehusinnleggelser kan brukes som et estimat for befolkningens behov for fylkeskommunale helsetjenester. Sykehusinnleggelser for obstruktiv lungesykdom og pneumoni er tidligere...
Kolle S, Mørkve O
10.09.1998
Sammendrag Obstruktive lungesykdommer omfatter bronkial astma og kronisk obstruktiv lungesykdom. Ved en spørreskjemaundersøkelse blant leger i Hordaland så vi nærmere på hvordan legene diagnostiserte...