Transmyokardial laserbehandling - et nytt tilbud ved uttalt angina pectoris?

Tjomsland O, Almdahl SM, Saatvedt K, Nordstrand K, Aaberge L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Noen pasienter har invalidiserende angina pectoris til tross for optimal medikamentell terapi og er uegnet for revaskulariserende behandling med bypassoperasjon eller perkutan transluminal koronar angioplastikk. Transmyokardial laserbehandling er en behandlingsmetode under utprøvning hos denne pasientgruppen.

Ved hjelp av laserenergi skytes multiple hull gjennom iskemisk myokard. Den opprinnelige hypotese var at man skulle oppnå perfusjon direkte fra venstre ventrikkels kavitet. Eksperimentelle data tyder på at kanalene okkluderer etter kort tid, men at laserbehandlingen denerverer myokard og induserer nydanning av blodårer (neoangiogenese). Kliniske studier har vist at transmyokardial laserbehandling gir signifikant symptomlindring og bedret livskvalitet uten sikkert å påvirke myokardperfusjon hos pasienter med angina pectoris.

I denne artikkelen gis en oversikt over resultater fra eksperimentelle og kliniske studier med vekt på virkningsmekanismer og klinisk effekt, basert på Medline-søk av engelskspråklig litteratur til og med mai 1999.

Anbefalte artikler